Advin helpt wegbeheerders bij optimalisatie VRI’s

dinsdag 24 februari 2015
timer 3 min
Verkeerskundig beheer is voor wegbeheerders van groot belang bij het op orde houden van de verkeersafwikkeling. Door de werking van de verkeerslichtenregelingen te evalueren en tijdig aan te passen aan de veranderende verkeersomstandigheden, blijven de VRI's een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer. Het is dus van belang dat op lokaal niveau de basis, zowel technisch als functioneel, op orde is. Zonder 'basis op orde' kan de inzet van middelen op traject- en netwerkniveau (met Dynamisch Verkeersmanagement) ook niet 100 procent effectief zijn.

Subtiele software aanpassing

Soms kan een regeling verbeterd worden door een eenvoudige, voor de hand liggende aanpassing aan de regeling zelf.  Maar in veel gevallen zal de verbetering gevonden worden in een subtiele software aanpassing en/of de finetuning van parameters. Bij de studie naar huidige verkeersregelingen moet dus binnen zeer kleine marges geopereerd kunnen worden, waarbij uitgebreide kennis van en ervaring met verkeersregelinstallaties een vereiste is.

 

Optimalisatie VRI's

Van 2007 tot en met 2014 konden wegbeheerders voor deze kennis en ervaring op het gebied van verkeerskundig beheer een beroep doen op het Groene Golf Team. Nu is het aan de wegbeheerders zelf. Advin heeft de capaciteit en expertise om daarbij te helpen. Advin gaat in 2015 een veertigtal VRI’s optimaliseren voor de provincie Noord-Holland. In 2014 heeft Advin voor het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland de GGU-maatregel “optimalisatie 30-tal VRI’s” uitgevoerd. Bij de start van het project was de doorlooptijd de grootste uitdaging. In 9 maanden tijd is een projectteam samengesteld, bijna 30 VRI’s geschouwd en geanalyseerd, zijn de rapportages en functionele specificaties opgesteld, heeft  afstemming met alle betrokken wegbeheerders en stakeholders plaatsgevonden en zijn de voorgestelde maatregelen door de VRI-leveranciers geïmplementeerd. 

 

Quick scan of uitgebreide analyse

Afhankelijk van de wensen van de wegbeheerder of de scope van een project is een quickscan van een VRI verricht (analyse beschikbare VRI-gegevens en schouw) of een uitgebreide analyse (ook kwalitatieve analyse met behulp van gegevens uit de kwaliteitscentrale (KWC), herberekening ontruimingstijden, optimalisatie blokindeling e.d.) uitgevoerd. Veel nuttige informatie is verkregen door daadwerkelijk op straat te gaan kijken wat er gebeurt op een kruising en hoe de regeling draait. Geconstateerde afwijkingen zijn op een later tijdstip met de KWC gecontroleerd om zodoende achterliggende oorzaken te bepalen. Aan de hand van de quickscan of uitgebreide analyse is, afhankelijk van de doelstelling van de betreffende maatregel, bepaald of de optimalisatie kan worden bereikt door het doorvoeren van parameterwijzigingen (lokale verbetering in de applicatie) of door softwarewijzigingen (aanpassen of nieuwe regelapplicatie).

 

Grootste uitdaging 

De grootste uitdaging binnen het project lag bij de implementatie van de softwarewijzigingen door de VRI-leveranciers. In verband met de productspecifieke markt waar we mee te maken hebben en omdat de implementatiefase aan het einde van het kalenderjaar viel (vorstperiode), hebben we een onorthodoxe aanpak bedacht. Door de VRI-leverancier, die hier nog onbekend mee was, mee te nemen in deze aanpak, was het mogelijk om bepaalde stappen parallel op te pakken in plaats van na elkaar uit te (laten) voeren en is hierdoor tijdswinst behaald. Dit is gelukt zonder dat de kwaliteit van het proces of de inhoud af is genomen. Resultaat is dat met een gerichte aanpak (met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding) de doorstroming binnen de bestaande infrastructuur fors verbetert.

Auteurs: Cindy Vosters en Herbert Ticheloven

Vaak ligt verbetering van een VRI in een subtiele software aanpassing