Ambassadeurs nodig voor STAR

woensdag 6 januari 2016
timer 3 min
Binnenkort verschijnt de publieke MobielSchadeMelden-app, een product dat een boost moet geven aan ongevalregistratie, ook van die ongevallen waar geen motorvoertuigen bij betrokken zijn en waar geen politie aan te pas komt. Drie jaar lang werkten Erik Donkers van bureau VIA, Egbert Jan van Hasselt van de Politie en Tjeerd Wierda van het Verbond van Verzekeraars aan de ontwikkeling van deze publieksapp. Een app met hoge verwachtingen, maar die moet dan wel worden gebruikt.

Erik Donkers, directeur van verkeerskundig ICT-bureau VIA werkt sinds 12 december 2012 met zijn partners aan ‘zo goed als volledige en betrouwbare ongevallenregistratie die onmiddellijk op de goede plekken komt via een superslimme app op ieders mobiele telefoon’.

 

App

Dit project heeft de naam STAR gekregen en dat staat voor Smart Traffic Accident Reporting. Veel hobbels zijn al genomen en veel draagvlak voor STAR is er al gecreëerd, aldus Donkers in Trends2016, de eindejaarsuitgave van Verkeerskunde.


Wegbeheerder

Begin dit jaar wordt de uiteindelijke publieke MobielSchadeMelden-app verwacht. Deze app ontsluit en verbindt verschillende systemen. Het gaat dan om exacte ongevallocatiegegevens, een foto van de locatie en van de ongevalomstandigheden, kentekengegevens als er een geregistreerd voertuig bij betrokken is, de ongevalsbeschrijving, direct contact met de eigen verzekeraar, contact met de politie én contact met de wegbeheerder.


STAR-trio

Deze nieuwe bron van ongevalgegevens leveren de wegbeheerder een schat aan informatie op voor nog actievere curatieve en preventieve verkeersveiligheidsmaatregelen. Maar ook voor deze app en de software geldt dat het wel moeten gebruikt. Daarvoor reist het STAR-trio stad en land af en spreekt op congressen om ambassadeurs te vinden die in de eigen gelederen het gebruik van de app gaan stimuleren. Donkers: "Tegelijkertijd vindt de boodschap ‘volledige ongevallenregistratie’ al snel gehoor."

 

Koffertjes

Ambassadeurs voor de uitrol van de app zijn onder meer de ANWB en de ROV’s. Maar ook TeamAlert neemt het mee in hun koffertjes naar scholen, zegt Donkers. "Ook zijn we in gesprek met de Fietsersbond. Want ook als er geen geregistreerd voertuig bij een ongeval betrokken is, is het van belang dat mensen een ongeval melden. Die bewustwording, daar moeten mensen nog wel bij geholpen worden. Een automobilist heeft altijd wel een Europees schadeformulier in de auto en weet dat ook. Hij kan dit dan ook digitaal invullen via de app in plaats van op te sturen en een ongevalstekening te maken, maar voor fietsers en voetgangers is het nog helemaal nieuw om een ongeval te melden en ter plekke te registreren."

 

Meer informatie:  lees alle interviews uit Trends2016

De MobielSchadeMelden-app ontsluit en verbindt verschillende systemen.