Amsterdam experimenteert met fietsers

dinsdag 1 augustus 2017
timer 2 min
In Amsterdam zijn, naast de traditionele gele omleidingsborden, sinds kort ook ludieke borden en wegmarkeringen te vinden rondom het Prins Bernardplein, waar werkzaamheden plaatsvinden. Dit gedragsexperiment moet fietsers eerder verleiden om de omleidingsborden daadwerkelijk te volgen en zich aan de verkeersregels te houden.

Veel fietsers gebruiken het gebied rondom het Prins Bernardplein als route naar school/werk en het station. Zij kiezen vaak vanuit haast en gemak voor de meest makkelijke route en negeren afzettingen of gele verwijsborden, wat onveilige situaties oplevert. Traditionele maatregelen hebben beperkte invloed om het gedrag van fietsers. In het gedragsexperiment onderzoekt gemeente Amsterdam of aanvullende maatregelen effect hebben.

Maatregelen

Zo zijn er drie ‘speel op safe’-markeringen aangebracht op het fietspad bij de kruising Meester Treublaan en de Weesperzijde, is er een omleidingsbord geplaatst bij de fietsoversteek van de Wibautstraat richting Amstelstation, die is afgesloten. Bij de omleiding staat een bord: “Race mee naar het Amstelstation!” met een pijl naar links en twee racevlaggen.

 

Ook is het fietspad aan de westzijde van de Julianalaan afgesloten tot begin 2018. Omdat veel fietsers momenteel de drukke stoep gebruiken om hun weg te vervolgen, is daar nu een bord geplaatst met de tekst: “Stoep op? Stap af?” Ook zijn hier gele voetstappen op het trottoir geplaatst en groene en rode markeringen, om fietsers alert te maken waar ze wel en niet mogen fietsen.

Tijdens het werk op en rond het Prins Bernhardplein wil de gemeente hinder voor en door fietsers zoveel mogelijk verminderen.