Amsterdam tekent convenant met aanbieders deelauto's

vrijdag 21 januari 2022

Amsterdamse Wethouder De Vries (Verkeer en Vervoer) en zeven deelauto-aanbieders hebben het convenant 'Van niche naar mainstream' ondertekend. In het convenant spreken ze de ambitie uit om het aantal deelauto's te vergroten, met name in gebieden waar nu nog minder deelvervoer beschikbaar is, zoals Amsterdam-Noord, -Zuid en -Nieuw-West. 

In het convenant maken de deelaanbieders en de gemeente afspraken over onder andere het laten doorgroeien van het aanbod deelauto's en over spreiding in de stad en over het aanbod in de regio, zodat deelvervoer tussen steden eenvoudiger mogelijk wordt. 

Deelnemers

De ondertekenaars zijn Greenwheels, MyWheels, SHARE NOW, SIXT share, Fetch car sharing, Diks Autodelen, MisterGreen ‘Ready 2 Share’ en gemeente Amsterdam.