Betere marketing van fietsroutes: de Greenport Bikeway

vrijdag 30 september 2016
timer 3 min
Het realiseren van snelle fietsroutes alleen is niet voldoende: ze moeten ook worden gebruikt. Hoe bereik je de (mogelijke) doelgroep? Wat zijn goede voorbeelden van marketing van snelle fietsroutes? Welke 'lessons learned' volgen hieruit? Tijdens de sessie 'Betere marketing van fietsroutes: voorbeelden uit de praktijk' van het Symposium Snelle Fietsroutes (13 oktober) wordt hierop ingegaan. In dit artikel alvast een voorproefje.

“We hebben lang moeten nadenken over hoe we de doelgroep het beste konden bereiken”, vertelt Michiel van der Hagen, projectleider van de Greenport Bikeway. Van der Hagen verzorgt samen met Louise Savelkoul van Campus SPARK de sessie ‘Betere marketing van fietsroutes: voorbeelden uit de praktijk’. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op twee landelijke campagnes waarbij de snelfietsroutes Greenport Bikeway en Den Bosch-Oss (F59) onder de aandacht worden gebracht en het gebruik ervan wordt gestimuleerd.  

 

Greenport Bikeway

De Greenport Bikeway is een fietssnelweg tussen station Horst-Sevenum en Venlo. Het ene deel van de route – de noordelijke tak, aangesloten op de Floriade 2012 – is in 2012 gerealiseerd, het andere deel – de hoofdroute, grotendeels langs het spoor – is in 2014 en 2015 gerealiseerd.

 

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venlo en DCGV (gebiedsontwikkelaar Greenport Venlo) zijn bij dit project betrokken. Van der Hagen: “Met name vanuit deze partijen kwam het initiatief om de gebiedsontwikkeling van de Greenport – met zo’n 70.000 arbeidsplaatsen – ook voor de fiets uitstekend te ontsluiten. Om zo de autobelasting van de snelwegen rondom Venlo te verminderen.”

 

Bereik je doelgroep

Binnen het project lag de focus in eerste instantie vooral op bedrijven en hun werknemers. “Maar al best snel bleek eigenlijk dat niemand op z’n werk zit te wachten op een verhaaltje over hoe fijn en gezond fietsen wel niet is. Het werd erg lastig om op deze manier mensen te bereiken.”

 

Voor welke aanpak is toen gekozen en welke ‘lessons learned’ volgen hieruit? Dat en meer hoort u tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes.

 

Symposium Snelle Fietsroutes

Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer, maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt eraan te doen? 

 

De afgelopen maanden hebben - onder de vlag van de Tour de Force en FietsFilevrij - 12 provinciale werkssessies plaatsgevonden om deze vragen te beantwoorden. Tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes, op 13 oktober in Arnhem, worden de uitkomsten gedeeld, kansen en belemmeringen besproken en gezamenlijk acties geformuleerd.

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.snellefietsroutes.nl