Big Data Hub voor Metropoolregio Amsterdam

maandag 12 september 2016
timer 2 min
De Big Data Hub in de Amsterdam ArenA is geopend. In deze publiek-private proeftuin kunnen ondernemers in een praktijkomgeving met overheden en wetenschappers data delen en data-gedreven innovaties ontwikkelen. Het gaat dan om big data-initiatieven op gebied van onder meer mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. De Big Data Hub Metropoolregio Amsterdam is de eerste hub van vier: ook de Metropoolregio Den Haag/Rotterdam, Noord-Nederland en Noord-Brabant krijgen hubs.

De Big Data Hub Metropoolregio Amsterdam richt zich met name op creatieve technische innovaties, met onderwerpen als het sturen van bezoekersstromen, het optimaliseren van bezoekerservaringen, het vergroten van de veiligheid, het beter benutten van water en elektriciteit en het sneller en effectiever informeren van hulpdiensten.

 

Integrated control room

De hub richt zich specifiek op MKB’ers en tech start-ups die nieuwe innovatieve toepassingen met de aangeboden data willen ontwikkelen, al dan niet in combinatie met eigen data.

 

Er wordt onder meer een ‘integrated control room’ ontwikkeld, waarin alle data van mobiliteitsstromen, nutsvoorzieningen en veiligheidscamera’s worden gecombineerd tot informatie voor de verschillende stakeholders.

 

Verbindende factor

De hub moet de verbindende factor zijn tussen enerzijds ondernemingen en overheden die over grote hoeveelheden data beschikken en anderzijds start-ups die toepassingsmogelijkheden voor deze datasets.

 

De kern van de hub wordt gevormd door: het Big Data Value Center (een open innovatieplatform en netwerkorganisatie) en de Amsterdam ArenA als fieldlab.

 

Vier Big Data Hubs

De hub in  Amsterdam is de eerste van vier, met een focus op creatieve industrie. Eind dit jaar volgt de Big Data Hub in de Metropoolregio Den Haag/Rotterdam, met een focus op onder meer Security en Logistiek.

 

De hubs in Noord-Nederland (Energie) en Noord-Brabant (Maakindustrie) moeten eind 2017 van start zijn.

 

Commit2Data

De Big Data Hubs maken deel uit van het nationale innovatieprogramma Commit2Data. Dit programma wil ondernemers en wetenschappers bij elkaar brengen en hen in publiek-private samenwerking nieuwe businessmodellen en –kansen met big data laten ontdekken.

 

De hub in de Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen het Big Data Value Center, TNO, Kamer van Koophandel, KPMG, de Amsterdam Innovation ArenA en dutch digital delta/Commit2Data.

 

Bron en meer informatie: TNO