Binnenhavens, trefpunt van plezier en schone logistiek

donderdag 4 januari 2018
timer 3 min
Wat kunnen binnenhavens betekenen voor een stad en wat kan de stad betekenen voor binnenhavens? Die kansen worden gaandeweg ontdekt en zijn intussen concreet genoeg om ze internationaal te delen. Koploper is Nijmegen, stad aan de Waal, in 2018 Green Capital en organisator van een internationaal congres 'Ports and the City' op 12 en 13 april.

De komende jaren zullen steden verder blijven groeien. Steeds vaker benutten steden hun binnenhavengebied voor woningbouw, recreatie en horeca-doeleinden als welkome uitbreiding van de stad. Tegelijkertijd breiden havenactiviteiten zich uit en zal de binnenvaartsector ook verder groeien.  


Binnen die groei moeten zowel de stad, de haven als de scheepvaartsector ingrijpend verduurzamen. Aan de ene kant om de steden leefbaar en gezond te houden – met name de lucht- en waterkwaliteit - om de in het klimaatakkoord afgesproken CO
2-reducties te halen. Aan de andere kant om de bereikbaarheid, de logistieke en economische positie van de binnenvaartsector en van de havensteden te bevorderen.     


Nijmegen is pilotstad voor het programma ‘Slimme en Gezonde Stad’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar de focus op gezondheid en luchtkwaliteit ligt en heeft al het nodige in gang gezet om de binnenhaven verder te verduurzamen. Zo is er flink geïnvesteerd in walstroom en worden haven-gerelateerde bedrijven gestimuleerd om in duurzame brandstoffen te investeren. Ook gaat de stad deelnemen aan pilots met elektrische binnenvaartschepen.   
 


Havensteden als Duisburg, Antwerpen en Gent geven een kijkje in de ontwikkeling van hun eigen binnenhavens: wat zijn de uitdagingen? Wat is nodig voor een duurzame logistieke keten zowel op het water als aan de wal en in de stad. Van de binnenhavens van Arnhem en Deventer zijn door het ontwerpbureau de 
Urbanisten ontwerpen gemaakt van ‘de ideale binnenhaven van de toekomst’ waar logistiek, werk, wonen, natuur en recreëren op duurzame wijze samen gaan.    
 


Het EU programma CLINSH (Clean 
Inland Shipping) werkt aan het reduceren van de binnenvaartemissies en brengt om te beginnen de emissies in beeld. Het Nederlandse ECN verricht hiervoor de metingen en levert de sensoren. Tijd om de ervaringen te delen. CLINSH zal workshops verzorgen tijdens het congres en eerste resultaten laten zien.  
 


Sprekers zijn onder meer (onder voorbehoud) Minister Van Nieuwenhuizen (
I
enW) en Eurocommissaris Bulc (DG Mobiliteit en vervoer).   

Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld 06/2017