"Boe" roepen werkt als maatregel tegen spookfietsers in Rotterdam

maandag 27 augustus 2018
timer 2 min
Een tweetal maatregelen in Rotterdam hebben invloed op het gedrag van fietsers. Er wordt minder door rood en tegen de rijrichting in gefietst. Verschillende borden moesten zorgen voor bewustwording bij de fietsers. Uit de eerste cijfers blijkt dat de maatregelen werken.

Spookfietsers werden op verschillende plaatsen bestreden met ‘boe’ geroep door fietsers die wel in de juiste rijrichting reden. Op verschillende plekken in de stad stond de oproep ‘Roep boe tegen spookfietsers’. Hier is gehoor aan gegeven. Voor het experiment werden verder grote pijlen met de juiste rijrichting op het wegdek geplaatst. Daarnaast kregen fietsers die niet op de juiste weghelft reden een duimpje naar beneden te zien op het wegdek.

Op de Erasmusbrug gebeurt het bijvoorbeeld dagelijks 420 keer dat mensen tegen de rijrichting in fietsen. Gedurende 25 dagen zijn ruim driehonderdvijftigduizend fietsers geobserveerd. Het resultaat door de maatregelen is bijna vijftig minder spookfietsers per dag.

Een daling van bijna vijftig procent 

Op de kruising op het Eendrachtsplein fietst ruim een kwart van de fietsers door rood. Als redenen hiervan worden aangedragen dat fietsers het risico van door rood fietsen onderschatten en dat deze groep weggebruikers het gedrag van elkaar kopieert. Er zijn twee borden gebruikt om het gedrag te beïnvloeden. Op het ene bord staat de tekst: ‘Ook jij kan geschept worden door een auto. Dat bepaal je zelf. Wacht op groen.’ En het andere: ‘Veruit de meeste Rotterdammers stoppen voor rood. Jij ook? Wacht op groen.’

Het eerste bord speelt in op de risicoperceptie, het tweede bord op de sociale norm. Om te bepalen wat het effect is van de borden, zijn ze ook een aantal keer weggehaald. De resultaten stemmen tot tevredenheid in Rotterdam: Bij het bord dat op de risico’s wijst nam het aantal roodfietsers af met 49,7%. Bij het bord met de sociale norm was de daling 48,7%.

Er is aanvullend onderzoek nodig om te kijken of dit effect op de lange termijn aanhoudt.