BUAS: Van ivoren toren naar ecosysteem

maandag 8 maart 2021

Als er één trend niet onbenoemd mag blijven, is het wel de systeemverandering in het onderwijsveld, vindt Joost de Kruijf. Acht jaar geleden werd hij gevraagd om de, toen nog, NHTV te helpen bij een transitie van kennisinstituut naar ondernemende Hogeschool. Hij trad aan als Research en Business Innovator Built Environment en Logistics, maar draagt nu trots de titel Programmaleider Leefbare Stad bij Logistics Community Brabant, LCB. Een functie die al veel zegt over de succesvolle transitie naar een ecosysteem voor kennisontwikkeling en innovatie.

Een 3D-atlas van de stad en een nationale standaard voor de bewegwijzering van snelfietsroutes zijn twee voorbeelden waar studenten van de Breda University of Applied Science (BUAS) van kunnen zeggen dat ze eraan hebben meegewerkt. “Betere reclame kun je niet hebben, als ondernemende Hogeschool”, zegt Joost de Kruijf. Hij wordt er echt gelukkig van dat het ‘ecosysteem voor de ontwikkeling en toepassing van innovaties ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken’ nu langzaamaan gemeengoed en structurele realiteit wordt.

“Docenten kunnen niet meer in een ivoren toren blijven zitten. Daarom worden einzelgängers op dit gebied worden ook niet meer aangenomen,” benadrukt hij. “We zijn als ondernemende hogeschool niet van de markt, maar we ontwikkelen kennis en innovaties voor de markt. Omdat de organisatie ook internationaliseren hoog op de agenda heeft staan, dragen we als kennispartner actief bij in grote Europese projecten, zoals CHIPS (Cycle Highways Innovation for smarter People transport and Spatial planning). Studenten onderzoeken, leren en ontwikkelen zichzelf zo ook in een internationaal ecosysteem van onderzoeksinstellingen, overheden en ondernemingen. Dit richt zich ook op praktische kennisproducten voor actuele maatschappelijke vraagstukken.”

Geen borstklopperij

Hoe waardevol kan jouw studie en jouw opleidingsinstituut zijn, overwoog De Kruijf acht jaar gelden. “Zo dus.” Deze ontwikkeling ging overigens niet zonder slag of stoot. De ‘ondernemende’ ambitie in de opdracht aan De Kruijf, werd in de beginjaren nogal eens geïnterpreteerd als ‘vercommercialiseren van onderzoek’, legt hij uit. “Dat heeft in eerste instantie ook remmend gewerkt. Commercieel staat vaak voor geld verdienen, competitie en voor strijken met de eer. Terwijl ondernemen ook betekent ‘erop uit gaan en nieuwe dingen leren’, wat veel beter past bij de aard van een kennisinstelling. In een goed ecosysteem is er plaats voor overheden, wetenschappelijk en toegepast onderzoek én voor commerciële bedrijven die elkaar proberen te versterken. Maar niet voor competitie en borstklopperij. En, het resultaat is meer dan de som der delen, namelijk een maatschappelijke bijdrage.”

Dit ecosysteem voor kennis en innovatie met betrekking tot personen- en goederenmobiliteit in de maatschappelijke ruimte komt samen in het LCB-thema Leefbare Stad. Binnen dit thema staat de samenwerking en kennisinnovatie tussen de deelnemende overheden, universiteiten, commerciële bureaus en bedrijven centraal. Een recente proeve van maatschappelijke innovatie die hieruit voortvloeit, is de interactieve 3D-Atlas van een volledige stad over het nu, op basis van actuele databronnen. En over de toekomst van morgen als gevolg van maatregelen. “De onderliggende architectuur is deels gebaseerd op publieke open source databronnen. Hier kan in de toekomst nog van alles aan gekoppeld worden, zowel publieke als private data. Zo werken we nu aan een bereikbaarheidsanalyse van bedrijventerreinen, maar ook de integratie van OV-chipkaartdata.”

Deze atlas is in eerste instantie ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in actief transport en goederenstromen, zegt De Kruijf, “maar het staat ook open voor andere mobiliteits- en publieke domeinen, zoals ruimtelijke inrichting en energie.” In de Atlas komen inzichten en effecten van maatregelen op deze gebieden bijeen.

Die domeinoverstijgende aanpak zit ook verpakt in De Kruijf’s functie: Programmaleider ‘Leefbare Stad’. Op dit moment richt hij zich op het logistieke domein. De maatschappelijk impact, de relatie met de andere personenmobiliteitsdomeinen én de leefbaarheid van de stad, worden hem direct pijnlijk duidelijk, nu er een paar Brabantse sluizen een aantal weken volledig gesloten zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden. “Je schrikt ervan hoeveel extra vrachtautoverkeer er op de weg bij komt als gevolg van een tijdelijke blokkade in de logistieke binnenvaart. Ook de effecten van zo’n situatie zouden we in de toekomt mogelijk kunnen verkleinen als je ook asset management integreert.”

Zichtbaar tevreden

“Kernpunt van het ecosysteem”, vat De Kruijf samen, “is dat je als deelnemende partijen de onderlinge competitie omzet in het vertrouwen dat het je juist individueel in je eigen kracht zet en dat je samen meer kunt bereiken. Natuurlijk was het een lange weg te gaan met de nodige weerstand, maar als eenmaal 80 procent om is, dan ligt de weg naar succes wel open.”

“Mensen die nu binnen komen zeggen: ‘Wat leuk om hier te werken’. Dit ecosysteem, waar wij onderdeel van zijn, gaat ons als Hogeschool en als samenleving nog veel brengen”, glimlacht De Kruijf, zichtbaar tevreden via Teams.

Meer info

Breda University of Applied Science (BUAS)
www.buas.nl

Dit artikel is eerder verschenen in het Trendboek Mobiliteit 2021, dat in december 2020 is gepubliceerd.