Camerahandhaving in de praktijk

maandag 22 juli 2019
timer 4 min
Camerahandhaving is uitstekend toe te passen om te reguleren. In Amersfoort zijn drie jaar geleden, vanwege het bereiken van hun technische levensduur, alle bollards vervangen door kentekencamera's en dit jaar is het centrum van Leidschendam-Voorburg voorzien van kentekencamera's om de overlast van scooters tegen te gaan. Amersfoort en Leidschendam-Voorburg vertellen hun ervaringen.

Naam: Walter Prot
Functie: Sr. Adviseur Verkeer en Vervoer
Locatie: Binnenstad, gemeente Amersfoort
Doelstelling: Vervanging bollards i.v.m. einde technische levensduur


Het winkelgebied van Amersfoort werd al jaren autoluw gehouden door middel van bollards en in 2012 liepen deze tegen het einde van hun technische levensduur. De bollards kenden een aantal nadelen zoals de hoge onderhoudskosten en de regelmatige aanrijdingen die voor schade, letsel en (juridisch) werk zorgden.

 

Een specialist in verkeerscamera’s kwam met de suggestie om kentekencamera’s in te zetten om de toegang te controleren. Deze nieuwe techniek was toen al veel goedkoper dan bollards en had geen last van de gebruikelijke ‘bollardproblemen’ als onderhoudskosten en aanrijdschades. Een bollard houdt voertuigen fysiek buiten het gebied, een camera niet. Maar wanneer een fietser of scooter tegen een bollard botst, melden de kranten direct dat het systeem niet deugt. Met camerahandhaving komt dit gelukkig niet meer voor.

 

In 2012 waren wij een van de eerste in Nederland die verkeers(kenteken)camera’s op deze manier wilden inzetten. Er volgde een langdurig proces om uit te zoeken hoe het systeem binnen de juiste juridische kaders ingevoerd kon worden. Uiteindelijk, na veel overleg met het OM, heeft Brickyard in 2016 het systeem geïnstalleerd. We mochten toen enkel handhaven op een geslotenverklaring (bord C01), inmiddels zijn het beleidskader van het CVOM en het bijbehorende stappenplan veel duidelijker. Invoering gaat daarmee een stuk eenvoudiger en mag je op veel meer borden handhaven.

 

Sinds vorig jaar is onze binnenstad aangepast naar een voetgangerszone, voorzien van bord G7. Dit oogt veel vriendelijker dan een geslotenverklaring en voor ongewenste voertuigen is het met deze inrichting veel duidelijker dat ze het gebied niet in mogen.

 

Ook onze boa’s zijn zeer te spreken over het systeem, we breiden de inzet zelfs uit met controle van een bussluis en van sluipverkeer. Onze boa’s beoordelen en beboeten overtredingen via de backoffice, zo blijft er meer tijd over voor andere handhaafacties. Leuk om een van de eerste gemeenten te zijn met camerahandhaving, zo’n 10 gemeenten zijn al langs geweest om het systeem te bekijken en ze waren stuk voor stuk erg enthousiast!

 

Naam: Margreet Witteveen
Functie: Projectleider Huygenskwartier, afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling
Locatie: Huygenskwartier Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg
Doelstelling: Leefbaar en aantrekkelijk winkelgebied


Het Huygenskwartier in de gemeente Leidschendam-Voorburg is een uniek, historisch winkelgebied, met ruimte voor cultuur en natuur, met gratis parkeren en gratis aanmeren in de passantenhaven. Om het gebied nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken en scooteroverlast tegen te gaan, hebben we gekozen om camerahandhaving in te zetten.

 

Al sinds de jaren ’90 beperkten bollards de toegang tot het autoluwe centrumgebied, maar in de praktijk kennen bollards behoorlijk wat problemen zoals storingen en aanrijdschades. Het effect van het autoluwe gebied is daardoor niet geborgd en daarnaast houden de palen geen brommers en scooters tegen. Juist deze zorgen voor veel overlast in het gebied.

 

Een adviesbureau op het gebied van mobiliteits- en parkeervraagstukken attendeerde ons op de mogelijkheden van camerahandhaving. Kentekencamera’s kunnen ook de kleine bromfietskentekens lezen, waardoor wij ook het toegangsverbod voor brommers en scooters kunnen handhaven.

 

Camerahandhaven invoeren is niet zomaar een optie aanzetten in een handhavingspakket, maar een verkeerkundige maatregel waar veel meer bij komt kijken. Het adviesbureau heeft daar veel ervaring mee en heeft ons uitstekend geholpen om de juiste stappen te doorlopen, bijvoorbeeld in contact met het CVOM om goedkeuring te krijgen om op deze manier te mogen handhaven.

 

Begin dit jaar zijn we begonnen met de communicatiecampagne en heeft Brickyard de kentekencamera’s geïnstalleerd. Om mensen te laten wennen hebben we in februari alleen waarschuwingsbrieven verstuurd, sinds april worden overtreders ook echt beboet. In de loop van het jaar gaan we het systeem evalueren, maar we horen nu al van ondernemers en bewoners dat ze minder scooters ervaren in het gebied. En daar doen we het voor: een aangenaam verblijfsgebied en winkelklimaat, wat bijdraagt aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van het Huygenskwartier.

 

Meer informatie:

De totaaloplossing om camerahandhaving mogelijk te maken in Amersfoort en Leidschendam-Voorburg is geleverd door Brickyard BV.
Brickyard B.V.
www.brickyard.eu
020 - 70 288 00


Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 3, juli 2019.

 

 

Het winkelgebied van Amersfoort wordt autoluw gehouden met behulp van kentekencamera's.