"Commitment" voor fiets in Vancouver

woensdag 25 mei 2016
timer 2 min
De fiets wint de laatste decennia steeds meer terrein in de West-Canadese stad Vancouver. Het is niet alleen de snelst groeiende vervoerswijze in de stad; de groei van de fiets is er de snelste van de wereld. Ook is de stad een van de gezondste steden van het land. Tijdens het Nationaal Fietscongres in Groningen legt keynote-spreker Gordon Price de relatie tussen de aanpak van het stedelijk ontwerp van Vancouver – bekend als Vancouverism – en de voordelen voor de gezondheid. Nu alvast een voorproefje.

“Vancouver experimenteert al een halve eeuw met het ontwerpen en bouwen van gemeenschappen, zowel in de stedelijke kern als elders in de regio, waar vervoerkeuzes gemengd worden toegepast”, vertelt Price, bestuurslid van het International Centre for Sustainable Cities en verbonden aan de Simon Fraser University in Vancouver.

 

Vruchten plukken

“Deze mix van vervoerkeuzes heeft altijd deel uitgemaakt van het ontwerp, maar het heeft ons enkele decennia gekost om een fietsnetwerk te bouwen dat echt een verschil maakt in hoe mensen bewegen. En nu beginnen we daarvan de vruchten te plukken, onder andere wanneer het gaat over gezondheid.”

 

Commitment in Vancouver

Nergens ter wereld groeit de fiets sneller dan in Vancouver. “We hebben onder meer een gematigd klimaat en een beheersbaar reliëf in dit gebied”, zegt Price over deze groei. “Maar bovenal hebben we een stad die commitment heeft wanneer het over fiets gaat. Vancouver heeft zich voorgenomen een volledig fiets- en voetgangersnetwerk te bouwen, in toenemende mate voor alle leeftijden en activiteiten.”

 

Verbindingen in Nederland

Wat Vancouver volgens Price nog van Nederland kan leren? “Ik ben vooral geïnteresseerd in de verbindingen tussen de centrale stad en de stadsregio. Hoe kunnen we in Vancouver strategisch denken wanneer het gaat over onze dunnerbevolkte buitenwijken en de regio?”

 

‘Real problems’ in Amsterdam

Aan de andere kant merkt Price op dat hij ‘real problems’ heeft opgemerkt in Amsterdam: “Vanwege het historische karakter van de stad, de enorme omvang van het aantal fietsers, de impact op voetgangers en het tekort aan fietsenstallingen. Misschien is het te veel van het goede?”

 

Nationaal Fietscongres

Gordon Price is keynote-spreker op het Nationaal Fietscongres op 2 juni in Groningen, met het pre-congres op 1 juni. Ga voor meer informatie naar: www.nationaalfietscongres.nl  

Fietspad in Vancouver