Datamanagement: van brij naar beleving

woensdag 22 juni 2016
timer 1 min
Parkeren kent in iedere stad een spanningsveld tussen verschillende gebruikers. Steden willen de verschillende belangen zo optimaal mogelijk vertegenwoordigen en daarmee de leefbaarheid en beleving van de stad verhogen. Inzicht in het gedrag van de parkeerders is daarom noodzakelijk. Steeds meer gemeenten slaan hun parkeerdata op in datawarehouses en verzamelen daarmee een brij aan informatie. Maar hoe helpt deze brij bij een positieve beleving van parkeren?

Door: Rob Ebbing


Hoe verzamel je big data en vertaal je big data vervolgens naar betrouwbare managementinformatie? Dat is de uitdaging, waar veel gemeenten voor staan. De gemeenten willen graag beschikken over deze managementinformatie, omdat ze zich realiseren dat uit data verkregen informatie waardevolle inzichten geeft: het stelt hen in staat efficiënt te monitoren of (parkeer)beleid effectief is, om trends te signaleren, om scenario’s te ontwikkelen en om zonodig gericht bij te sturen. Zo kunnen ze op een steeds professionelere manier invulling geven aan hun rol als exploitant en beleidsmaker.  Lees verder.  Het gehele artikel is gepubliceerd in de juni-editie van Parkeer24 2016.