De kracht van het combineren van data

vrijdag 24 juni 2016
timer 5 min
Hoe zorg je ervoor dat alle parkeerdata, on- en off street, van publieke en commerciële partijen, bij één loket verzameld worden? Op deze uitdaging beten al veel partijen en initiatieven in de parkeerbranche hun tanden stuk. De onlangs opgerichte Parking Data Corporative (PDC) hoopt nu de oplossing te hebben.

Door:  Peter Bekkering

 

De eerste verklaring waarom initiatieven tot dusver strandden, aldus Menno Malta, voorzitter van de PDC, is dat parkeerdata per definitie versnipperd zijn omdat ze uit verschillende bronnen – publiek en privaat, on street en off street – komen. “In het verleden hielden alle partijen die data verzamelden zich met een stukje van de keten bezig. Ze hadden belang bij hun eigen stukje, maar geen overkoepelend belang. Daardoor hielden ze zich niet bezig met het complete beeld, maar met onderdelen.”


Compleet beeld 

Gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid en parkeeradviseurs hebben echter alleen baat bij het complete beeld. Malta: “Met een deel, hoe goed georganiseerd ook, kunnen ze niet zoveel.” Malta verwacht dat de PDC wel in staat is om dit complete beeld te geven. “Dat komt omdat we een onafhankelijke initiatief zijn en snappen wat de behoefte uit de markt is. Daar komt bij dat wij ons alleen bezighouden met het verzamelen van parkeerdata en met het toepasbaar maken daarvan en niet met het op basis van de verzamelde data bedenken van oplossingen en toepassingen. Daarom zijn we een acceptabele partij. Ten eerste voor de partijen die zich wel met oplossingen en toepassingen bezighouden. Ten tweede voor de dataproviders, want wij opereren ook niet op hun markt. Daar komt bij dat de PDC een initiatief is, waarbij uiteindelijk alle partijen in de markt zich kunnen aansluiten. Door de samenwerking tussen de partijen ontstaat automatisch ook draagvlak. De PDC heeft als doel om om alle parkeerdata via één loket met een application programming interface (API) beschikbaar te maken voor de markt.”

In de PDC zijn momenteel de volgende partijen vertegenwoordigd: Be-Mobile, Monotch, Dat.Mobility, Desyde, ParkYourCar, Innovactory en Vialis. Malta: “Het zijn enerzijds partijen die oplossingen bouwen, zoals Innovactory en SPARK, en anderzijds partijen aan de aannemerskant zoals Vialis die parkeerverwijssystemen hebben.”  Alle partijen leveren een financiële bijdrage aan de PDC. Volgens Malta sluiten partijen zich bij de PDC aan, omdat vraag en aanbod erin samenkomen, waardoor partijen kunnen samenwerken aan oplossingen zonder dat ze gehinderd worden door commerciële belangen. “Partijen die zich bezighouden met oplossingen praten in de PDC mee over de functionaliteit van de API. Vervolgens kunnen ze de data die ze op basis daarvan krijgen zelf gaan toepassen. Partijen aan de aannemerskant hebben baat bij de PDC omdat ze daarmee invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: zorgen voor een optimalere parkeersituatie.”

De NDC bundelt de data, aggregeert de data en bewaakt de kwaliteit van de data. Vervolgens wordt een API gemaakt, een vraag- en antwoord interface die via applicaties te benaderen is. Malta: “Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld het aantal beschikbare parkeerplaatsen van een specifieke locatie opvragen of alle parkeerlocaties in een bepaald gebied. En die gegevens vervolgens gebruiken in zijn eigen applicatie.” Malta verwacht dat het bouwen van oplossingen hierdoor een stuk gemakkelijker wordt: “Wij leveren die partijen al een halffabrikaat aan.” 


Malta roept andere partijen op zich aan te sluiten bij de PDC. De data van de PDC zijn via een API afneembaar voor iedereen. Uit de inkomsten wordt de coöperatie gefinancierd. 
De PDC is door zijn uitgangspunten niet te vergelijken met het Nationaal Parkeer Register (NPR), een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan, legt Malta uit: “De NPR heeft een ander uitgangspunt: het is een dienst richting gemeentes rondom parkeerhandhaving straatparkeren. Dat zijn dus geen publieke data. Als PDC integreren we overigens wel publieke data van de RDW.”


Kwaliteit

Ten aanzien van de parkeerdata moet vooral bij de publieke parkeerdata nog een kwaliteitsslag gemaakt worden. “Die zitten nog niet op het door ons gewenste niveau. Te vaak krijgen we te maken met incompleetheid en dubbelingen. Bovendien zijn de statische en dynamische data vaak nog niet goed aan elkaar te koppelen.” Bij commerciële partijen is de kwaliteit van de parkeerdata goed, maar zijn de partijen zelf soms voorzichtig om de data aan te leveren. Malta heeft wel een verklaring: “Ze willen er zeker van zijn, dat de data niet voor andere doeleinden gebruikt gaan zoals bijvoorbeeld het meten van de bezettingsgraad in hun garages. Wij ondervangen dit door hen de data onder voorwaarden beschikbaar te laten stellen, zodat wij toezicht kunnen houden op het gebruik ervan door onze afnemers.” 

 

BIJSCHRIFT

Monotch (een van de deelnemers aan de PDC) heeft in opdracht van het Platform Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu twee parkeerdata viewers ontwikkeld waarop de in Nederland beschikbare statische en dynamische parkeerdata inzichtelijk zijn gemaakt. Zie ook http://bit.ly/1VLYvDO.

 

Dit artikel verscheen eerder in de juni-editie van Parkeer24.