Dertien eHubs voor Arnhem en Nijmegen

dinsdag 16 april 2019
timer 3 min
Nijmegen en Arnhem krijgen samen dertien eHubs waar voorzieningen voor duurzaam deelvervoer op wijkniveau worden aangeboden.
Nijmegen krijgt tien eHubs, Arnhem krijgt er drie. In een eHub staan elektrische deelauto's, elektrische fietsen en -bakfietsen. eHubs zijn ook aangesloten op het ov. Er wordt nog gekeken of een eHub ook oplaadmogelijkheden kan bieden aan andere elektrische vervoersmiddelen. “Voor de gezondheid van mensen in stedelijke gebieden is het belangrijk dat we ons op andere manieren door de stad gaan bewegen. Dat is een verandering waar steden wereldwijd mee bezig zijn. Er is geen ruimte voor nog meer autoverkeer terwijl het aantal mensen wel blijft groeien. Om bereikbaar te blijven en prettig te wonen moeten we ons anders en schoner door Nijmegen en de regio verplaatsen. eHubs in onze stadswijken voor deelauto’s en fietsen kunnen die verandering stimuleren en eenvoudiger maken. Ik ben trots dat we daarin voorop lopen en een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden.”, aldus wethouder Harriët Tiemens (Duurzaamheid en Mobiliteit).

Duurzaam vervoer

De eHubs in Nijmegen en Arnhem moeten de keuze voor duurzaam elektrisch vervoer makkelijke rmaken. Het rijden in een elektrische auto is zo voor meer mensen bereikbaar. Bij het project hoort een stimuleringsprogramma om zo veel mogelijk potentiële gebruikers te informeren en betrekken. Het streven is om de eerste eHubs al in 2019 in gebruik te nemen. Nijmegen heeft tien mogelijke locaties aangedragen die kansrijk zijn voor het ontwikkelen van een eHub, maar om het aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag wordt vooraf goed met de wijk, ontwikkelaars en ondernemers gesproken om de exacte plekken te bepalen en te vragen waar zij behoefte aan hebben. In Nijmegen gaat het onder meer om de nieuwbouw bij het Centraal Station op de locatie Metterswane en locaties bij winkelcentrum Dukenburg en Hof van Holland in Nijmegen-Noord. Op welke plekken in Arnhem de E-hubs komen is op dit moment nog niet bekend. 
 

Pilotsteden

Nijmegen is een van de 6 Europese pilotsteden die verantwoordelijk zijn voor het pilotprogramma. De andere steden zijn Amsterdam, Manchester, Leuven, Dreux en Kempten. Nijmegen deed de aanvraag ook namens Arnhem. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Interreg-programma Noord-West Europa van de Europese Commissie. Voor de realisatie wordt samengewerkt met aanbieders van onder meer elektrische deelfietsen en e-bakfietsen en een aantal onderzoeksinstellingen waaronders de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam.