Drones traceren foutgeparkeerde vrachtwagens

maandag 18 november 2019
timer 5 min
De dronetechniek om foutgeparkeerde vrachtwagens op te sporen, neemt een vlucht na een vergelijkend onderzoeksproject in Venlo en wordt nu toegepast in een 'Brexit'-project in Vlaardingen. Wat zijn de effecten van te verwachten opstoppingen bij de overslag van goederen op vrachtwagens bij een Brexit-situatie? Waar zullen noodgedwongen wachtende vrachtwagens fout parkeren? En, zijn chauffeurs te mobiliseren aan de hand van drones? Roel Brandt , projectmanager Mobiliteit bij Antea Group geeft een update van de mogelijkheden die drones hierin bieden.
“Fout geparkeerde vrachtwagens zijn een landelijk probleem”, begint Brandt, “Chauffeurs hebben rust nodig, voldoende (betaalde en onbetaalde) parkeerplekken zijn dan het uitgangspunt; maar worden die plekken ook voldoende gebruikt?” De regio Venlo is een strategische, logistieke hotspot voor vrachtwagenstromen, vervolgt Brandt. Hier komen de vrachtwagens uit Antwerpen en Rotterdam samen om naar het Ruhrgebied te rijden. . Ook worden hier veel goederen van spoor-, water- en wegtransport overgeslagen, wat vrachtverkeer met zich meebrengt. Neem daarbij het aantal logistieke bedrijven in deze regio, dan kom je op een grote vraag naar vrachtwagenparkeerplaatsen; partijen in Venlo pakken dit aan. ”Een bijkomstige reden voor het drone-onderzoek in Venlo, is de samenloop van ontwikkelingen in de regio zelf. Zo zetten overheden, verenigd in Trendsportal, samen de schouders onder een toekomstbestendige duurzame regio. De toepassing van nieuwe technologische middelen is een van de speerpunten van deze aanpak. En daar past de dronetechniek heel goed bij om op een andere manier naar de uitdaging van fout geparkeerde vrachtwagens te kijken.”
 
Zo hebben Rijkswaterstaat, de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, Trendsportal, Ondernemend Venlo en Greenport Venlo samen met Antea Group geïnvesteerd in een vergelijkend onderzoek naar de technische en functionele effecten van de inzet van drones voor de opsporing én handhaving van foutgeparkeerde vrachtwagens.
 
Brandt: “We hebben het proefproject voor de zomer uitgewerkt en in de zomer uitgevoerd. Hiervoor hebben we op vier plekken waar sprake is van foutgeparkeerde vrachtwagens eerst een nulmeting gedaan. Vervolgens hebben we op iedere plek een andere maatregel genomen. Op één plek hebben we niets gedaan als referentiemeting. Op de tweede plek hebben we borden geplaatst met de waarschuwing voor dronehandhaving en zijn we ook zichtbaar gaan vliegen. Op de derde plek hebben we luidsprekers geplaatst op de drones die in verschillende talen waarschuwingen en instructies gaven aan de vrachtwagenchauffeurs. En op de vierde locatie zijn BOA’s op basis van de dronebeelden gericht gaan handhaven. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar de juridische randvoorwaarden voor deze interventies.”
 
De belangrijkste effecten bleken bij het zichtbaar vliegen op de plekken waar al met borden wordt gewaarschuwd. “Chauffeurs kwamen daadwerkelijk in beweging om op een andere plek om te parkeren.” De toevoeging van de luidsprekers op de drones had daarentegen minder extra effect.” Met name bij de vierde opstelling - vliegen en fysiek optreden - kwamen de traditionele en nieuwe manier van handhaven samen, analyseert Brandt. Een denkbare stap in de toekomst lijkt hem dat de drone-techniek het BOA’s in eerste instantie gaan helpen voor een efficiënte inzet van BOA’s en uiteindelijk ook gaan helpen om automatisch te bekeuren.

Naast de functionele effecten is ook het dronevliegen zelf verder getest; onder meer het zogeheten drone-uit-de-box systeem van Mapture.ai. Hierbij vliegt een drone uit een box en ook weer zelf terug om op te laden. “Inderdaad een vorm van automatisch vliegende drones.” Overigens haast Brandt te zeggen dat er tijdens deze proeven nog steeds een gecertificeerde piloot aanwezig was, “omdat de huidige regelgeving dit vereist”. Zijn einddoel: dronevluchten zonder piloot en bekeuringen zonder staandehouding. “In deze projecten onderzoeken we nu de techniek, zodat die onmiddellijk ingezet kan worden, zodra de regelgeving dit toelaat.”
 
Het vervolg loopt inmiddels in Vlaardingen. Hier wordt voorgesorteerd op het te verwachten oponthoud door Brexit-grenscontroles bij de terminals voor de containeroverslag op vrachtverkeer. Brandt: “Dit onzekere toekomstbeeld levert al wel een aantal scenario’s op die we nu onderzoeken. Er zijn al extra legale vrachtwagenparkeerplekken gepland, maar gaan de chauffeurs daar ook gebruik van maken? We werken voort op het werk in Venlo. De nulmeting wordt nu uitgevoerd. De eerste stap die we daarin hebben gezet is dat we toestemming hebben gekregen voor een nachtvlucht; deze is inmiddels veilig en succesvol uitgevoerd. Weer een stap gemaakt. En wat zien we dan?”
 
Het belangrijkste succes van deze ontwikkeling is de samenwerking waarin deze projecten plaatsvinden, besluit Brandt. “In Venlo hebben we met veel partijen in gelijkwaardigheid aan het project gewerkt. Als het ons lukt om samen te blijven ontwikkelen, dan zullen we de dronetechniek snel van de grond krijgen. Zo gaan de lessen uit Vlaardingen weer terug naar Venlo en rollen we de ervaringen van beide projecten weer uit in volgende projecten.”