E-loket doorloopt succesvol de DigiD-audit

dinsdag 19 augustus 2014
timer 2 min
Er bestaat een wettelijke verplichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de beveiliging van het e-loket op orde te hebben. Desyde heeft de DigiD beveiligingstoetsing aangegrepen om de beveiliging van het e-loket grondig te laten toetsen aan alle gestelde eisen van zowel het Ministerie, van Logius en natuurlijk Desyde zelf.

De minister van BZK wil een structurele en forse impuls geven aan de kwaliteitsverhoging van ICT-beveiliging bij overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD. Deze organisaties moeten jaarlijks een ICT beveiligingsassessment laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor (RE), teneinde de DigiD gebruikende organisaties en Logius inzicht te geven in de ICT beveiliging van de webomgeving van DigiD aansluiting.


Toetsing

Onderdeel van het beveiligingsassessment is het toetsen van de norm die door Logius wordt gehanteerd voor de beveiliging van de DigiD-koppelingen. Deze norm staat bekend als ‘Norm ICT-beveiligings-assessment DigiD’. De audit is in de afgelopen maand uitgevoerd door Accoris Corporate Governance, uit Nieuwegein. Dit bedrijf heeft als auditor op correcte en zeer professionele wijze de toetsing uitgevoerd. Desyde voldoet hierbij aan alle beveiligingsrichtlijnen. Het staat buiten kijf dat wij hier zeer verguld over zijn.


Parkeervergunningen

Ton van Puffelen is verantwoordelijk voor de gemeente advies groep (inzake parkeerbeleid) binnen Desyde. “Desyde is trots dat het nu duidelijk is dat het Desyde e-loket volledig voldoet. Wij kunnen het digitale loket voor het uitgeven van vergunningen en parkeren nu zonder probleem gaan uitrollen bij de verschillende leden van de Cooperatie ParkeerService.” Permit is het real time, digitaal vergunningensysteem dat geschikt is voor het uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen, maar ook geschikt voor fietsparkeren, parkeergarages, parkeerterreinen en binnenkort ook voor directe communicatie met de Pay&Display machines op straat. Desyde is er in geslaagd om een systeem te ontwikkelen, waarmee gemeenten en particuliere dienstverleners zelfstandig alle benodigde parkeervergunningen kunnen configureren, beheren en uitgeven. Permit heeft een zeer uitgebreide configuratiemodule waarmee alle typen parkeervergunningen worden gedefiniëerd en geconfigureerd. Per type vergunning kunnen specifieke kenmerken, tarieven en processen worden gedefiniëerd. Het is hierdoor voor gemeenten mogelijk hun werkterrein met onze software te verbeteren en te verbreden. Uiteraard kunnen met behulp van Permit ook papieren en digitale vergunningen worden uitgegeven. Dit levert elke gebruiker van Permit een aanzienlijke besparing op van de hoeveelheid werk voor het uitgeven en beheren van vergunningen.