Elektrisch fietsen net zo gezond als gewoon fietsen

vrijdag 16 augustus 2019
timer 2 min
Het fietsen op een e-bike blijkt vrijwel net zo gezond te zijn als fietsen op een normale fiets. Dit omdat er op een elektrische fiets doorgaans meer kilometers worden afgelegd dan op een normale fiets.

Hiermee compenseren e-fietsers voor een deel het feit dat ze daarbij hulp krijgen van een elektromotor. Dat blijkt uit recent uitgebracht Europees onderzoek dat is uitgevoerd onder 10.000 mensen. Deze 10.000 vrijwilligers zijn afkomstig uit zeven Europese steden. In het onderzoek is gebruik gemaakt van data afkomstig uit het PASTA-project (European research project Physical Activity through Sustainable Transport Approaches. 

Gemiddeld verbruiken fietsers met een gewone fiets vrijwel evenveel energie in een week. Deze verbruikte energie wordt uitgedrukt in METS, wat staat voor Metabolic Equivalent Task, een maat voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning kost.

De cijfers

Gewone fietsers verbruiken per week gebruiken per week gemiddeld 4085 METS, tegenover 4464 METS voor e-fietsers. Dat e-fietsers per week gemiddeld meer energie verbruiken, komt doordat zij grotere afstanden afleggen. Zo leggen e-fietsers per rit gemiddeld 9.4 kilometer afleggen, terwijl gewone fietsers blijven steken op 'slechts' 4.8 kilometer. Ook liggen de gemiddelde dagafstanden van e-fietsers hoger: e-fietsers leggen per dag 8 kilometer af, terwijl gewone fietsers gemiddeld niet meer dan 5.3 kilometer fietsen per dag. 


Uitgaande van de cijfers wordt hiermee het gebruik van de e-bike gerechtvaardigd, aldus de onderzoekers. Wel benadrukken zij het belang van een veilige infrastructuur, omdat anders het gezondheidseffect van het gebruik van de e-bike teniet wordt gedaan door het grote risico dat e-fietsers lopen in het verkeer.


Bron: Fietsberaad