Enschede beschikt over fietssnelweg

vrijdag 28 juli 2017
timer 2 min
De fietssnelweg F35 Kennispark inclusief de innovatieve fietsbrug over de Auke Vleerstraat is donderdag in gebruik genomen. 'Fietsers kunnen nu ongehinderd doorfietsen vanaf de Lambertus Buddestraat tot aan het Watertorenpark in Hengelo. En daarmee wordt dit het langste aaneengesloten deel van de F35 tot nu toe', aldus fietswethouder Van Agteren.

Zowel de Hengelosestraat als de F35 laten over de afgelopen jaren een groei van het aantal fietsers zien. Ten opzichte van het voorjaar van 2010 is de intensiteit op de Hengelosestraat gestegen met 47%. Het aantal fietsers op de F35 is gestegen met 278%. Om het effect van de fietssnelweg F35 nog beter in beeld te brengen, is fietsers gevraagd of ze het reisgedrag hebben aangepast sinds de aanleg van de fietssnelweg.

 

Uit de resultaten blijkt dat 25% van de respondenten aangeeft dat zij anders zijn gaan reizen tussen Enschede en Hengelo en de auto vaker laten staan. Maar liefst 80% is woon werk verkeer. De fietsers vinden vooral een zo kort mogelijk route, vlakheid, breedte en ongehinderd door kunnen fietsen van belang.

Enschede Fietsstad 2020

Fietsen is in. Daarom zet de gemeente Enschede samen met fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken.

 

Meer informatie: www.enschedefietsstad.nl