Europees garantiefonds voor elektrische bussen

woensdag 18 mei 2016
timer 2 min
Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaat in gesprek met de Europese Commissie om te komen tot een Europees garantiefonds voor elektrische bussen. Dit zou Europese vervoersbedrijven aansporen om meer milieuvriendelijke elektrische bussen te kopen. Dijksma sprak hierover tijdens een bijeenkomt van Transdev in Eindhoven over de toekomst van uitstootvrij openbaar vervoer en wat de overheid moet doen om barrières weg te nemen.

Dijksma stelt dat de onzekerheid over de levensduur van de accu’s een belangrijke reden is waarom elektrische bussen op prijs niet kunnen concurreren met bussen die op vervuilende brandstoffen rijden zoals diesel. Als de levensduur van een accu tegenvalt, zou het vervoersbedrijf een beroep moeten kunnen doen op een Europese garantiefonds. Dit fonds zou moeten fungeren als een soort verzekering die de prijs van elektrische bussen moet drukken en een impuls kan geven aan innovaties voor een schoner openbaar vervoer.


Vergroenen

Met de steun van Transdev, die meer dan 40.000 bussen op de weg heeft, kunnen de contouren van het garantiefonds verder worden ingevuld. Naast een fonds zijn ook andere initiatieven nodig om het openbaar vervoer te vergroenen. Nederland wil hierbij het goede voorbeeld geven met de landelijke afspraak dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij zijn van uitstoot. Daarvoor zette staatssecretaris Dijksma vorige maand een handtekening onder de afspraak die zij maakt met alle Nederlandse vervoerspartijen.

Artist impression van de elektrische bus waarmee Transdev vanaf half december in de regio Zuidoost-Brabant gaat rijden