Fietser ontlast autosnelweg

dinsdag 15 november 2016
timer 2 min
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert 7,7 miljoen euro in de aanleg van vijf fietssnelwegen in regio Haaglanden. De trajecten moeten eind 2017 klaar zijn. Dit moet de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten ten goede komen.

De vijf snelfietsroutes worden onder meer aangelegd in de gemeenten Den Haag, Leiden en Delft. Deze snelfietsroutes moeten voornamelijk het autowegennet in de spits ontlasten. In regio Haaglanden hebben veel reizigers namelijk dagelijks te maken met vertraging op de weg in de spitsuren. Met de komst van deze fietssnelwegen vormt de (elektrische) fiets steeds vaker een sneller alternatief voor de auto.

Effect

De deelnemende gemeenten, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland willen campagne voeren om mensen te stimuleren de fiets te gebruiken. De verwachting is, dat dit een positief effect heeft op de verkeersdrukte. Op twee bestaande snelfietsroutes tussen Leiden en Den Haag, is een toename gemeten van 15 tot 25 procent van het aantal fietsers.

Beter Benutten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt, in het kader van het programma Beter Benutten, vijftig procent bij aan de totale kosten van de aanleg van de nieuwe routes, tot een maximum van 7,7 miljoen euro. De andere helft van de aanlegkosten wordt gedragen door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland.