Fietsparkeerkencijfers geactualiseerd

dinsdag 28 mei 2019
timer 2 min
CROW-Fietsberaad heeft samen met DTV Consultants de fietsparkeerkencijfers uit 2010 geactualiseerd. Vanwege een aantal ontwikkelingen, wordt het belang van betrouwbare fietsparkeerkencijfers groter.

Mensen verplaatsen zich steeds vaker op de fiets en dat heeft verschillende maatschappelijke en ruimtelijke voordelen. Echter, aan het einde van de fietsrit moeten de fietsen wel worden geparkeerd. “Bij grote hoeveelheden fietsen leidt dat al snel tot onoverzichtelijke en dus ongewenste situaties. Door bij nieuwbouwsituaties meteen voldoende fietsparkeerruimte aan te leggen, kan dit voorkomen worden”, zo stellen de onderzoekers. Om te kunnen bepalen wat de fietsparkeerbehoefte is en hoeveel parkeerplaatsen aangelegd moeten worden, heeft CROW fietsparkeerkencijfers ontwikkeld.

De Fietsparkeerkencijfers 2019 bevatten geactualiseerde cijfers voor het noodzakelijke aantal fietsparkeerplaatsen bij verschillende functies. Een van die functies is ‘kantoor’. Het fietsparkeerkencijfer voor deze functie is uitgesplitst naar plaatsen voor werknemers en plaatsen voor bezoekers. Op basis van de nieuwe tellingen zijn de kencijfers voor kantoor (personeel), kantoor (bezoekers), ziekenhuis (medewerkers), fitness: centrum omhoog bijgesteld. Andere functies zoals winkelcentrum, supermarkt en sportveld zijn naar beneden bijgesteld.De nieuwe cijfers zijn in twee stappen ontwikkeld. Als eerste is de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens over diverse functies, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur, de parkeerduur en de modal split. In de tweede stap zijn de cijfers uit de eerste stap getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld. Daarvoor is in 2018 een groot aantal tellingen verricht. Het drukste moment in de week of in het jaar is maatgevend voor het kencijfer.

Treinstations zijn niet meegenomen in de fietsparkeerkencijfers. Dit omdat de verschillen tussen de stations te groot zijn. CROW-Fietsberaad geeft aan dat de komende jaren de cijfers verder worden verbeterd.

Lees meer over de Fietsparkeerkencijfers 2019