Frisse blik op stationslocaties Zaancorridor

dinsdag 18 februari 2014
timer 2 min
Tien multidisciplinaire ontwerpteams gaan onder leiding van een architect een voorstel maken voor vijf stations en hun omgeving langs het spoortraject Amsterdam-Heerhugowaard: de Zaancorridor. Het gaat om de stations Krommenie-Assendelft, Koog-Zaandijk, Zaandam Kogerveld, Castricum en Heerhugowaard.

BNA Onderzoek

Omdat er op het gebied van infrastructuur grote kansen liggen voor architecten, heeft de Community of Practice Infrastructuur van BNA Onderzoek een project opgezet waarin de ontwerpkracht van architecten wordt ingezet om een frisse blik op een aantal knooppunten te ontwikkelen. De ontwerpteams hebben tijdens een aantal informatie-ateliers met de gemeenten en NS gesproken over de opgaven voor de stationslocaties. Op 11 februari vond in Zaanstad het laatste informatie-atelier plaats.

 

Ideeënbundel Maak Plaats

De ontwerpteams bekijken wat op de korte, middellange en lange termijn gedaan kan worden om de stationsomgevingen aantrekkelijker te maken en de overstap tussen de verschillende vervoermiddelen te verbeteren. Op 18 juni vindt een symposium plaats waar de teams de ontwerpideeën voor de stationslocaties presenteren. De ideeën worden gebundeld in een publicatie. Het boek Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland is het vertrekpunt voor het onderzoek.

 

‘Transit oriented development’

Samen met de Provincie Noord-Holland, de NS, de Vereniging Deltametropool, de TU Delft en een aantal gemeenten organiseert BNA Onderzoek een ontwerpstudie die inzoomt op knooppunten en de doorontwikkeling daarvan. ‘Transit oriented development’, een nieuwe strategie uit de ruimtelijke ordening, gaat uit van de combinatie van vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Een regio waar deze benadering veel potentie heeft, is de Zaancorridor.

 

De Zaancorridor

De Zaancorridor is een reeks van dorpen en steden tussen Amsterdam en Heerhugowaard, met de bijbehorende wegen, spoorlijnen, overstappunten, woningbouwlocaties, oude stadskernen, industriegebieden en natuurgebieden. De corridor vormt een grote uitdaging, omdat hier veel mensen wonen die elders werken; er worden dus veel kilometers gemaakt en er wordt vaak overgestapt.