Game wijst jongeren op smartphonegevaar

woensdag 13 december 2017
timer 2 min
Veilig Verkeer Nederland (VVN) lanceerde op 13 november de game WheeliePop. Spelenderwijs worden jongeren gewezen op de gevaren van smartphonegebruik tijdens het fietsen. Het doel is een daadwerkelijke gedragsverandering bij de jongeren te realiseren.

Tijdens het spel fiets je langs weilanden, over wegen door de stad en zelfs over een lopende band in een fabriek. Daarbij ontwijkt de gebruiker alle obstakels die hij onderweg tegenkomt en krijgt ondertussen appjes of telefoontjes.

Risicogroep

WheeliePop is ontwikkeld in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). De provincie Utrecht stelde 30.000 euro beschikbaar. De game richt zich op de ‘risicogroep’ van 12 tot 16 jaar. Jongeren uit deze leeftijdsgroep zijn vaker verkeersslachtoffer, doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Hier ligt een aantal oorzaken aan ten grondslag, zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden. Maar ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen.


Het is aannemelijk dat smartphonegebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25 procent van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, voor onder meer Snapchat, Whatsapp en Spotify. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat de telefoon een afleidende factor is.

Test

Het IPO heeft de game vooraf getest op jongeren tussen 12 en 16 jaar. Na het spelen is onderzocht of deze jongeren anders handelen tijdens het fietsen. Daaruit blijkt dat het spelen van de game een bijdrage levert aan een beter besef van het risico van smartphonegebruik op de fiets. WheeliePop zorgt ervoor dat spelers minder vaak vinden dat even snel een bericht beantwoorden op de fiets best kan.

Veilig smartphonegebruik

Met deze game willen provincies en Veilig Verkeer Nederland een invulling geven aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten. Het doel van het op 6 september gesloten convenant is dat het verkeerd gebruik van smart-devices in het verkeer drastisch afneemt.


De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de App Store en ook geschikt voor een verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool.

 

Lees ook: WheeliePop maakt jongeren bewuster van eigen veiligheid (Verkeerskunde)