Gedragscode voor dronegebruik in de maak

vrijdag 28 september 2018
timer 3 min
Steeds meer overheden willen zoemende drones boven natuurgebieden verbieden. Maar daarvoor zijn zij niet gemandateerd, zegt Wiebe de Jager van Dronewatch.nl. Provincie Flevoland nodigde hem uit om, samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), een gedragscode op te stellen. “De drone-ontwikkeling is niet te stoppen, het is een onderdeel van de maatschappij.”

De Jager, zelf professioneel dronevlieger, ging eind 2016 tegen een verbod van de provincie Zeeland in beroep en in juni 2018 was Flevoland aan de beurt. “Juridisch gezien hebben provincies geen zeggenschap over het luchtruim”, vertelt hij, “maar de ministeries van I&W en Defensie.”

“Het is scheef als je de dronegebruik boven het IJsselmeer of de Grevelingen verbiedt en watersport bijvoorbeeld niet. Ook natuurorganisaties en overheden zelf gebruiken drones, bijvoorbeeld om dieren te tellen”, vervolgt De Jager. Nadat de dronevlieger protesteerde tegen het verbod in Flevoland, nodigde de provinciale Omgevingsdienst hem uit voor een gesprek.

Natuur beschermen

De dronevlieger stelde voor om de KNVvL aan te laten haken, om zo breder draagvlak te creëren. Samen schreven zij een gedragscode. Een conceptversie hiervan wordt binnenkort besproken. “Het is natuurlijk belangrijk dat er afspraken komen om natuurgebieden te beschermen”, zegt De Jager.

In de gedragscode staat onder meer dat dronevliegers moeten oppassen in het broedseizoen. Ook worden dronevliegers opgeroepen de privacy van andere mensen te respecteren. “Het zijn een stuk of vijftien aandachtspunten om mensen bewuster te maken van flora en fauna. Pas op voor mens en dier, dat is de strekking.” Het scheelt dat de techniek niet stil staat. “Bijna alle drones zijn multirotors en vliegen met een accu. Gelukkig worden drones steeds kleiner en stiller, dus dat is heel positief.”

Minister positief

Minister Van Nieuwenhuizen heeft zich al positief uitgelaten over de komst van de gedragscode. Volgens haar is het een goed teken dat de sector verantwoordelijkheid neemt en ze vindt het een taak van de dronesector, in samenwerking met de provincies, om de gedragsregels over heel Nederland uit te rollen.

Koren op de molen van De Jager. “Als de code wordt uitgerold, maakt dat de discussie over drones wat minder beladen. Drones kunnen voor allerlei nuttige toepassingen worden gebruikt, zoals verkeerstellingen en bezorging van spoedeisende medische goederen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en hulpdiensten kunnen het ook gebruiken.”

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 4, oktober 2018.