Gelderland en Overijssel maken afspraken voor laadinfra

donderdag 19 maart 2020
timer 2 min
De provincie Gelderland en Overijssel sluiten komende week een samenwerkingsovereenkomst vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur staan verschillende afspraken die gemaakt zijn om tot een landelijke dekking van (snel)laadpunten te komen en te voorzien in de laadbehoefte van het groeiende elektrisch vervoer. Concreet komt het erop neer dat er tot 2030, 1,7 miljoen publieke en private laadpunten bijkomen voor elektrische personenauto’s. Aan de hand van een doorrekening van TNO is bepaald dat er voor een maximale laadbehoefte van bestelauto’s 18.600 laadpunten nodig zijn, en voor elektrische vrachtauto’s nog eens 7.400 laadpunten.

Laadvraag invullen

Met de gemaakte afspraken ondersteunen Gelderland en Overijssel vervolgens gemeenten en regio’s om hun laadvraag in te vullen, vertelt Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. “We dagen ze uit om met een bod te komen. Daarin geven zij aan hoe ze de groeiende laadvraag gaan invullen. Zo kunnen we goed monitoren of we op de juiste weg zijn en ons aanbod waar nodig aanpassen”.

Iedere Nederlandse gemeente moet eind 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur hebben vastgesteld. Op basis van deze visie en het plaatsingsbeleid, worden locaties aangesteld om de nieuwe laadpalen te plaatsen. Dit gaat over verschillende vormen van elektrische voertuigen en om het laden in openbare ruimte maar ook op privaatterrein.

Impact 

De provincies Gelderland en Overijssel werken samen met de betreffende netbeheerders Stedin, Enexis en Liander aan een regionale aanpak hoe gemeenten hierin ondersteund kunnen worden. Want doordat het aantal laadpalen en elektrische auto’s groeit, groeit ook de impact op het elektriciteitsnet.

Wanneer netverzwaringen nodig zijn, is het voor de netbeheerders belangrijk om ruim op tijd op de hoogte te zijn. Zo kunnen ze alvast voorbereidingen treffen en bij concrete aanvragen sneller nieuwe aansluitingen realiseren.

Meer weten over de NAL? Lees dan onderstaande artikelen:
Laadinfrastructuur mag geen drempel zijn voor e-rijden in Nederland
Strategisch beleid noodzakelijk voor het plaatsen van laadinfra