Gemiddelde weggebruiker is gepensioneerde vrijetijdsrijder

woensdag 22 februari 2017
timer 2 min
Nederlanders leggen steeds meer autokilometers af. Vooral onder 65plussers is het autobezit en -gebruik is in de periode 2005 – 2015 sterk gestegen. Bij jongeren daarentegen is het autogebruik en -bezit juist gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De gemiddelde automobilist behoort dus tot de groep gepensioneerden.

De afstand die werd afgelegd met auto’s van 65-plussers steeg gedurende de periode 2005 – 2015 met 68% tot 14,2 miljard kilometer. Reden voor deze stijging is dat het aantal 65-plussers erg is gestegen: de babyboomgeneratie bereikt de gepensioneerde leeftijd. De toename van automobiliteit loopt daaraan synchroon.

 

Autobezit ouderen

Ook het aantal kilometers per persoon ís bij deze groep toegenomen. Het aantal ouderen met een eigen auto steeg van 408 auto’s per duizend 65-plussers eind 2005 naar 521 auto’s per duizend eind 2015. Oorzaken daarvoor zijn dat ouderen vaker een rijbewijs hebben dan vroeger, koopkrachtiger zijn, langer mobiel blijven, steeds langer zelfstandig wonen en bovendien ouder worden.

Autobezit jongeren

Het aantal jongeren is in de periode 2005-2015 gestegen, maar het aantal afgelegde kilometers onder deze groep daalde juist 4 procent tot 10,6 miljard kilometer in 2015. Begin 2006 hadden duizend jongeren gemiddeld 308 auto’s in bezit, begin 2016 zijn dat nog 284 auto’s. Mogelijke redenen hiervoor worden door het CBS niet benoemd.