Gezamenlijke plaatsing van verkeersregel- en openbare verlichtingsinstallaties

vrijdag 1 augustus 2014
timer 2 min
“Het ondergeschoven kind uit de civiele techniek" In de hedendaagse praktijk worden projecten uitgevoerd middels de bekende traditionele methodes van (RAW-)bestekken of middels de geïntegreerde contractvormen (prestatiecontracten, D en C, DB(F)M etc.). Veel civiele werkzaamheden vinden hierin plaats binnen een vastgesteld programma van eisen (PvE). Deze “nieuwe” vormen van contracteren hebben zijn voordelen voor de opdrachtgever, maar de kans bestaat dat men uiteindelijk voor verrassingen komt te staan. Vaak pas vastgesteld na de oplevering van civiele werken. Helaas blijft een verkeersregel- en openbare verlichtingsinstallatie (VRI en OVL) te vaak nog “het ondergeschoven kind” uit de civiele techniek die zomaar uit de lucht komen vallen, maar de praktijk is anders.


Binnen de grootschalige civiele projecten komen verschillende disciplines aan de orde. Onder andere groenvoorzieningen, verharde infrastructuur, ondergrondse infrastructuur, kruisingen en weginrichting. De praktijk leert dat hiervoor omwille van de tijdsdruk en de kennis, verschillende diensten worden ingekocht bij meerdere adviesbureaus. Een logisch gevolg is dat uiteindelijk separaat aan elkaar ontwerpen en bestekken worden aangeleverd welke behoren tot een grootschalig civiel werk. Het geheel wordt geïntegreerd en gaat vervolgens in aanbesteding en uitvoering. Ontwerpen van verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en bewegwijzering gaan in deze context vaak langs elkaar heen; een gemiste kans. Daar waar installaties (en bewegwijzering) gecombineerd hadden kunnen worden, resulteert het nu in dubbele mastconstructies (het kostenaspect neemt toe), slecht zicht van de verkeersvoorzieningen voor de eindgebruiker (verkeersveiligheidsaspect neemt af) en onlogische eindbeelden. Natuurlijk zijn er ook situaties te benoemen waar het wel in één keer goed gaat. Dit door een ontwerp van een verkeersregel- en openbare verlichtingsinstallatie (en bewegwijzering) over te laten aan Montad, welke vervolgens het geheel kunnen integreren binnen een gezamenlijk ontwerp. Punt van aandacht bij het beheer van een gecombineerde installatie blijft het aspect onderhoud; dit wanneer een bevoegd persoon werkzaamheden dient te verrichten aan een spanningsvrije installatie. In geval van VRI/OVL-combimasten bevinden zich in de mast 230V (of 42V bij nieuwe generatie LEDs) VRI-bekabeling en 230V OVL-bekabeling waar een bevoegd persoon rekening mee dient te houden. Geconcludeerd kan worden dat zowel opdrachtgever als adviesdienst in de ontwerpfase aandacht dienen te besteden aan een combinatie van zowel het VRI- als het OVL-ontwerp, om uiteindelijk in kosten van materieel te besparen (People, Planet en Profit), de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen (zichtbaarheid) en logische eindbeelden te kunnen opleveren.

Tekst: ing. Ruud de Bruin