Goudappel neemt marktonderzoekbureau Meet4research over

dinsdag 3 januari 2023

Adviesbureau Goudappel heeft op 22 december alle aandelen overgenomen van Meet4research: een marktonderzoekbureau, gespecialiseerd in belevingsonderzoek in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Directeur Wim Korver: “Wij hadden al een 49% belang in Meet4research en door dit belang te verhogen naar 100% kunnen we belevingsonderzoek aan al onze klanten aanbieden. Hiermee geven we invulling aan de groeiende behoefte aan kennis en inzicht op het gebied van beleving.”  

Meet4research is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek en verricht metingen zoveel mogelijk op het moment van beleving. Hiermee worden handvatten geboden om te komen tot beleidsadviezen die de leefomgeving verbeteren. Wim Korver: “Dit sluit aan op onze visie: Wij verbeteren de leefomgeving met onze mobiliteitskennis, en dragen zo bij aan het vergroten van de brede welvaart in de samenleving.”

Beleving meten

Rick Schotman, trekker van het belevingsonderzoek binnen Goudappel: “Beleving en gedrag worden in de praktijk vaak op één hoop gegooid. Toch gaat het hier om verschillende aspecten die in elkaars verlengde liggen. Menselijk gedrag wordt beïnvloed door prikkels uit de omgeving, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. Ruim 95% van de omgevingsprikkels (zoals geluid, temperatuur, kleur en geur) nemen we onbewust waar, maar beïnvloeden wel onze gevoelens (beleving) en daarmee ons gedrag. Beleving is een ‘zacht’ begrip dat ‘hard’ meetbaar is. Meet4research doet hier voor uiteenlopende opdrachtgevers onderzoek naar: in het openbaar vervoer (reis- en stationsbeleving), onder fietsers (stedelijk en buitenstedelijk) en voetgangers ten behoeve van hinderbeleving (wegonderhoud), en in stadscentra en specifieke openbare ruimtes.”

Beleving inzetten als sturend element

Rick Schotman van Goudappel ziet veel mogelijkheden: “Wij merken een groeiende behoefte aan kennis en inzicht op het gebied van beleving. En dan met name hoe beleving ingezet kan worden als sturingselement. Het concept van Meet4research heeft een aanzienlijke groeipotentie en sluit goed aan op het werk dat we al doen op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en openbare ruimte. Op deze wijze kunnen we onze klanten nog meer expertise bieden. Beleving kan ingezet worden om op kostenefficiënte wijze sturing te geven. In onze werkzaamheden onderzoeken we hoe die sturingsdimensies ingevuld kunnen worden wat we vervolgens vertalen in concrete adviezen.”