Hagenaartjes: Mooi in het straatbeeld maar spannend of de proef slaagt

maandag 10 september 2018
timer 3 min
Vanaf juli zijn Hagenaartjes voorzien van tien laadpunten, in gebruik genomen in Jacob Mosselstraat in de Haagse wijk Bezuidenhout. De bewoners vinden de paaltjes in het straatbeeld mooi, maar omdat er geen gereserveerde parkeervakken zijn voor e-rijders, blijft het spannend hoe het afloopt met de proef.

Hagenaartjes zijn paaltjes die normaal gezien de bomen beschermen. Nu kunnen e-rijders de paaltjes ook gebruiken als oplaadpunt voor de auto. De gemeente Den Haag wil de luchtkwaliteit van de stad verbeteren en ziet de paaltjes als stimulans voor de elektrische rijder. De geplaatste Hagenaartjes maken onderdeel uit van een proef die loopt tot eind 2018.

Gebruik lager dan gehoopt

Floris van Elzakker is projectleider elektrisch vervoer van de gemeente Den Haag. Hij is voorzichtig op de vraag of de Hagenaartjes ook vaak gebruikt worden. “We zijn natuurlijk nog maar net begonnen, maar laat ik het zo zeggen; het is spannend of we met deze laadoplossing tegemoet komen aan de behoefte van de e-rijders.” Door de twee reguliere laadpalen die er stonden in de straat, wist de gemeente wat de behoefte van de buurt was. Zo kunnen ze de nieuwe situatie met de oude vergelijken.

De onzekerheid heeft te maken met de parkeervlakken. De oude situatie was er zo op ingericht dat de parkeervlakken exclusief voor e-rijders waren. Dat is nu niet meer het geval. Iedereen mag er in principe parkeren waardoor plaatsen bezet worden door ‘normale’ auto’s.

Kringgesprekken als oplossing

Niet alleen het gebruik van de paaltjes is belangrijk of de proef zal slagen zegt Van Elzakker. Ook de ervaringen van buurtbewoners speelt daarin een rol. “We organiseren kringgesprekken met bewoners om ervaringen uit te wisselen. Tijdens de gesprekken zal het onder andere gaan over de behoeften van de e-rijders.” Ook het ontbreken van de gekruiste parkeervlakken, die aangeven dat de parkeerplekken exclusief voor e-rijders zijn, wordt besproken. Of er een direct verband is tussen de verandering in het gebruik en het ontbreken van de gekruiste parkeervlakken moet onder meer blijken uit de gesprekken.

Kleine vertraging

De Hagenaartjes zouden in eerste instantie in maart geplaatst worden zegt Van Elzakker. “Maar omdat het zo’n nieuwe manier van laden is, liepen we tegen wat praktische problemen aan.” Van Elzakker doelt onder andere op waar de plaatjes geplaatst worden. Bij de plaatsing van de Hagenaartjes, die ook nog steeds als bescherming van bomen dienen, moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met waar de wortels van een boom zitten.

Voor het straatbeeld zijn de Hagenaartjes mooi, zo vertellen buurtbewoners aan Van Elzakker. Of de proef zal slagen en of er een vervolg komt in andere Haagse buurten moet de komende maanden blijken. “Maar de proef is niet mislukt, als bijvoorbeeld het gebruik structureel lager is. Soms is het goed om alleen te kijken of bepaalden dingen ook werken”, zo benadrukt Van Elzakker.

Foto: Gemeente Den Haag