Het Mobiliteitsdonutspel

woensdag 9 november 2022

De wereld van mobiliteit verandert. Er is meer aandacht voor de mens achter de reiziger en de steeds grotere negatieve impact van mobiliteit op de leefomgeving. We zien daarnaast dat een groeiende groep steeds mobieler wordt, maar dat er tegelijkertijd nog altijd mensen zijn die (nog) niet onderweg kunnen.

Een nieuw perspectief op het mobiliteitssysteem


Binnen Mobycon ontwikkelden we daarom een nieuw denkkader: de Mobiliteitsdonut. Daarin spreken we over mobiliteitsarmoede, basismobiliteit, maar ook over de grenzen aan de groei: bovenmatige mobiliteit. Met de zoektocht naar een balans in mobiliteit, willen we graag de toekomst van ons werkveld inkleuren.

Uitdagingen bij beleidsvorming

Het vormgeven, maken en transformeren van de toekomst van mobiliteit, zowel op de lange als korte termijn, is een dynamisch en complex probleem waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Inwoners en professionals die bijdragen aan mobiliteitsvisies en strategieën, lopen tegen uiteenlopende belangen en verwachtingen aan. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Steeds vaker worden spellen ingezet als middel om processen rond visie-, strategie- en besluit- vorming te begeleiden. Om de gesprekken rond de thema’s uit de Mobiliteitsdonut te faciliteren, hebben we de afgelopen tijd daarom het mobiliteitsdonutspel ontwikkeld.

Het spel

Het Mobiliteitsdonutspel speelt zich af in de fictieve gemeente Mobystad, die voor veel herkenbare uitdagingen staat. De spelers kruipen in de rol van de beleidsambtenaren van gemeente Mobystad. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar een balans waarbij kan worden voorzien in de behoeften van alle inwoners, maar zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Het doel van het spel is dus om een balans te vinden. Dit doen de spelers door gezamenlijk investeringen te doen voor het in ontwikkeling zijnde mobiliteitsplan van gemeente Mobystad. Maar, de ambtenaren hebben allemaal te maken met hun eigen portefeuille en de daarbij behorende belangen. Dat vraagt dus om een goede samenwerking en het maken van afwegingen om tot het beste resultaat voor gemeente Mobystad te komen!

De meerwaarde van het spel

Met het mobiliteitsdonutspel faciliteren we het gesprek en creëren we bewustwording over de consequenties van bepaalde keuzes in mobiliteit. Het helpt ons ook om in vroege stadia van het proces al te zien hoe verschillende partijen in de wedstrijd zitten en hoe zij hier onderling over communiceren. Daarom kiezen we er bewust voor spelers van uiteenlopende beleidsterreinen of professionele belangenorganisaties bij elkaar aan tafel te zetten. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een leuke manier om de dialoog over de thema’s uit de mobiliteitsdonut te voeren.