"Het regime loopt tegen grenzen aan"

donderdag 22 maart 2018
timer 2 min
“Verkeerskundigen?kunnen nauwelijks?genoeg worden gestimuleerd?om hun blik te verbreden en de samenwerking te zoeken”, zei Derk Loorbach afgelopen november op het Nationaal Verkeerskunde Congres. En dat is hard nodig, zo zal hij ook duidelijk maken tijdens het Parkeer24Jaarcongres op 5 april.

Loorbach is in het dagelijks leven directeur van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) in Rotterdam.?Volgens hem is?een transitie een schoksgewijze fundamentele de dominante structuur, cultuur? en werkwijzen?binnen een maatschappelijk deelsysteem.?”In de verkeerswereld?zie je dit bijvoorbeeld in?het wijzigen van de verhouding tussen bezit en gebruik,?in de?verandering van werkwijzen?door de realtime beschikbaarheid van grote hoeveelheden informatie voor alle geïnteresseerde betrokkenen?of?in?de doorwerking van?een hogere waardering voor duurzaamheidsvraagstukken in het verkeer”, aldus Loorbach.

 

Volgens Loorbach is het mobiliteitssysteem erg goed in het faciliteren van (individuele) mobiliteit om economische activiteiten mogelijk te maken?en dat zo?efficiënt?mogelijk. “Maar er zijn toenemende vragen bij deze aanpak. Hoeveel?efficiënter?kunnen we wegen nog benutten? Hoeveel?efficiënter?kan de benzinemotor? Hoeveel meer flexibiliteit is?mogelijk?door flexwerken en mobiliteitsmanagement? Dit zijn?signalen dat het regime?tegen grenzen aanloopt. Tegelijk ontwikkelen?zich?allerlei alternatieven?die?goedkoper, aantrekkelijker en?beter?worden.”

 

Loorbach onderbouwt dit met de – tot nu toe – hardnekkige volharding van de optimalisatiestrategie voor?het autosysteem. Vraagstukken over milieu, veiligheid en?doorstroming?worden daarmee echter niet opgelost. Loorbach: ”Dit?regime?staat?niet alleen?onder druk, maar krijgt ook?concurrentie.”

Actie?

Een oplossing verzinnen is misschien nog een stap te vroeg. “Betrokkenen moeten het dan?eerst?eens?worden?over de aard van de?‘onduurzaamheid’. Waar moeten we?precies?vanaf??Aan welke voorwaarden moeten wijzigingen?op lange termijn voldoen?”, aldus Loorbach.?”Tegelijkertijd moet in het hier en nu actie worden ondernomen voor verbetering. Wat kunnen we snel uitproberen en gewoon?nu?al doen??Van deze experimenten kunnen en moeten we leren, waarbij de hamvraag is?hoe?we oplossingen institutionaliseren.”

 

De keynote van Derk Loorbach kunt u volgens op het Parkeer24Jaarcongres. U kunt zich hier aanmelden.