Hoe goed is uw klantrelatie met parkeerders?

woensdag 1 april 2015
timer 5 min
Recent onderzoek en publicaties bieden meer inzicht in E-commerce en de rol van parkeerbrokers. Hoe kijkt u tegen deze ontwikkelingen aan? Ziet u kansen of juist risico's?

Stel u bent net van huis vertrokken. Aan het einde van de straat komt u tot de ontdekking dat u uw smartphone vergeten bent. Grote kans dat u direct terug gaat om deze alsnog op te halen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we het vergeten van onze portemonnee minder erg vinden dan het vergeten van de smartphone. De smartphone is altijd bij ons en wordt over enkele jaren onze portemonnee. De smartphone gaat het gebruiksgemak voor consumenten vergroten en het innen van de parkeerbelasting (kosten)efficiënter maken. Door innovaties en doorontwikkeling van mobiele toepassingen kunnen gemeenten ook eenvoudig handhaven. De smartphone gaat ons helpen bij het verder digitaliseren van parkeren. 


In het artikel ‘Digitaliseren biedt kansen’ heb ik (Vladan Jankovic, red.) beschreven welke kansen E-commerce ons kan bieden. Naar aanleiding van dit artikel kreeg ik terecht een aantal kritische kanttekeningen. Ik heb in het artikel vooral de positieve kanten benaderd van het digitaliseren van parkeren. Mij werd gevraagd om ook eens in te gaan op de risico’s die gepaard gaan met de opkomst van E-commerce. In dit artikel ga ik daarom in op het verkoopkanaal van parkeerplaatsen. Heeft u nog wel een klantrelatie met de (kort)parkeerder?


Diverse marktpartijen, waaronder P1, hebben onlangs een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het onderzoek van Hidde de Lange ‘The Future Role of the Parking Transaction Broker‘. In dit onderzoek is een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analyse van de parkeerbrokers gemaakt in samenspraak met een aantal stakeholders. Naast een groot aantal kansen signaleert de markt ook risico’s en is een zekere consensus om de vraag en aanbod op een verantwoorde manier te reguleren. Een samenvatting van dit onderzoek is te vinden in de Spark Update nr. 40, Maart 2015


We kopen allemaal wel eens via internet (E-commerce). Door de opkomst van E-commerce zien we dat sommige winkels uit het straatbeeld verdwijnen. Veel producten en diensten kun je immers eenvoudig vergelijken en direct kopen via internet. Wij zijn als consument dus op zoek naar gemak en brokers zoals Bol.com, Booking.com of Cheaptickets.nl springen hier handig op in. What’s next?


Parkeerbroker

Zou er binnen de parkeermarkt ook  een broker kunnen opstaan? Zou deze partij dan de huidige marktverhoudingen kunnen verstoren? Naast de voordelen voor consumenten zie je ook een andere ontwikkeling: hoteliers worden gereduceerd tot leveranciers van kamers doordat het verkoopkanaal langzaam maar zeker is verschoven naar een partij zoals Booking.com. De broker informeert, adviseert en ‘dicteert’ waar de hotelbezoeker het beste kan verblijven.


Door de komst van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het Nationaal Parkeer Register (NPR) is het voor belproviders gemakkelijker geworden om betaaldiensten aan te bieden aan de parkeerconsument. Een belangrijk voordeel van de belproviders is dat parkeerders heel eenvoudig met hun smartphone parkeergeld per minuut kunnen betalen. Gemeenten profiteren van deze digitaliseringsslag doordat zij effectiever kunnen handhaven. 


De landelijke overheid stimuleert digitalisering op diverse vlakken en heeft gemeenten verplicht om de statische en dynamische parkeerinformatie als ‘open data’ aan te bieden. De meest logische plaats om de gemeentelijke parkeerinformatie aan te bieden is het NPR. De overheid heeft ook commerciële parkeerexploitanten gevraagd om hun parkeerinformatie aan te bieden. De commerciële partijen (Q-park, P1) hebben beide aangegeven de gewenste informatie aan te willen bieden, echter zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden beschermen de relaties die de exploitant zorgvuldig heeft opgebouwd. Een nieuwe markttoetreder is welkom maar zal ook energie moeten steken in het opbouwen van deze relaties. 


Terug naar het heden: hoe zit het bijvoorbeeld met een parkeerder die op straat zijn/haar auto parkeert en vervolgens betaalt via een belprovider? Is die parkeerder een ‘klant’ van de gemeente of van de bel provider? Zodra een parkeerder (‘heavy user’) veelvuldig op straat parkeert, loont het afsluiten van een abonnement bij een belprovider. Gaat de parkeerbroker bepalen waar de bezoeker het beste kan parkeren zoals bij Booking.com het geval is? Of dienen marktpartijen slechts het proces te faciliteren, zoals een belprovider het betaalproces mogelijk maakt? Wat kan dit voor uw parkeerbeleid en –inkomsten betekenen? 


Het privacy vraagstuk wordt steeds belangrijker voor burgers (Kentekenparkeren Amsterdam). Welke gegevens worden verzameld over de incidentele parkeerder en wat gebeurt er met de database vol klantgegevens die de broker opbouwt? Stel dat een parkeerexploitant met een broker afspreekt dat hij een hogere commissie betaalt onder de voorwaarde dat de broker zijn klanten leidt naar een specifieke parkeer accommodatie. Voor dit soort situaties dienen heldere afspraken met de parkeerbrokers te worden gemaakt om zodoende vraag en aanbod op een verantwoorde manier te reguleren. 


P1 ondersteunt alle initiatieven die het digitaliseren van parkeren bevorderen. Op basis van de reacties die ik heb ontvangen op mijn eerste artikel zou een ieder goed moeten nadenken wat het digitaliseren kan betekenen voor het eigen verkoopkanaal. Hoe houdt u als gemeente of exploitant de regie en controle over het parkeerbeleid? Mocht u behoefte hebben dat met ons te delen of wilt u van gedachten wisselen, neem dan contact op via toekomst@p1.nl.  

Parkeerbrokers: heeft u nog wel een klantrelatie?