Hoe maak je een MKBA voor snelle fietsroutes?

maandag 26 september 2016
timer 2 min
Beslissingen om te investeren in snelle fietsroutes vergen een adequate onderbouwing. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor snelle fietsroutes is echter nog niet zo eenvoudig. Hoe pak je dat aan? Wat weten we al op het gebied van verwachte effecten en maatschappelijke baten? Hoe meet je de effecten van verschillende tracés en scenario's? Welke mogelijkheden biedt ICT om meer feiten te verzamelen? Tijdens de sessie 'Betere onderbouwing van investeringen in snelle fietsroutes' van het Symposium Snelle Fietsroutes (13 oktober) wordt op deze vragen ingegaan. In dit artikel alvast een voorproefje.

“We weten al veel over onder andere de waardering van reistijd, emissies, gezondheidseffecten en effecten op files per extra fietskilometer”, zegt Kees van Ommeren van economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio. Van Ommeren verzorgt samen met Mirjam van Iterson van TNO de sessie ‘Betere onderbouwing van investeringen in snelle fietsroutes’.

 

Waardering van fietsers

“Maar we weten nog heel weinig van de waardering van fietsers voor omgeving en kwaliteit van fietsroutes. En een heel lastig vraagstuk hierbij is altijd: hoeveel extra fietsers gaat een SFR aantrekken? En zijn die extra fietsers overstappers uit auto, OV of nieuwe fietsers?”

 

Van Ommeren legt uit dat voor de inschatting van extra volumes onder meer gebruik wordt gemaakt van de output van verkeersmodellen, statistieken, tellingen en GSM-data. “Maar meestal zijn de effecten voor de huidige fietsers minstens net zo belangrijk.”

 

Hoe deze effecten worden gemeten? En hoe de totale effecten worden geraamd? Dat en meer hoort u tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes.

 

Symposium Snelle Fietsroutes

Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer, maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt eraan te doen? 

 

De afgelopen maanden hebben - onder de vlag van de Tour de Force en FietsFilevrij - 12 provinciale werkssessies plaatsgevonden om deze vragen te beantwoorden. Tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes, op 13 oktober in Arnhem, worden de uitkomsten gedeeld, kansen en belemmeringen besproken en gezamenlijk acties geformuleerd.

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.snellefietsroutes.nl