Inzicht in fietsparkeergedrag in middelgrote steden

woensdag 13 september 2017
timer 3 min
Studenten van de opleiding RO-Mobiliteit van Windesheim Zwolle hebben voor hun afstudeerscriptie in Amersfoort, Groningen, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Zwolle onderzoek verricht naar de gedragskeuzes van de fietser bij het parkeren van de fiets in de binnenstad. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Royal HaskoningDHV.

Het onderzoek levert inzicht in het keuzegedrag van parkerende fietsers, zodat maatregelen op specifiek gedrag kunnen worden toegespitst. Gemeenten kunnen hierdoor gerichter fietsbeleid voeren en dat levert een bijdrage aan de beleving voor bezoekers en inwoners van de binnenstad. Ook is de veiligheid en toegankelijkheid voor voetgangers en hulpdiensten gebaat bij een op maat gemaakt fietsparkeerbeleid.


Voor het onderzoek zijn in de verschillende steden observaties verricht en zijn onder winkeliers en binnenstadbezoekers interviews en enquêtes gehouden. Er is gekeken naar mogelijke verschillen tussen doelgroepen, de mate waarin sprake is van gewoonte- dan wel gepland gedrag, en naar de invloed van de fysieke en sociale omgeving. Tevens zijn enkele reeds toegepaste maatregelen in Amersfoort en Zwolle geëvalueerd.


De doelgroepen kunnen worden onderscheiden op verblijfsduur, motief van het bezoek en het type fiets. De doorsnee bezoeker van de binnenstad spendeert langer dan 30 minuten in de stad, reist per stadsfiets en komt naar de stad om te winkelen. De elektrische fietser hecht gemiddeld meer waarde aan zijn fiets dan de bezitter van een stadsfiets en parkeert dan ook het meest bewaakt.


Bij het parkeren is in 30% van de gevallen sprake van gepland fietsparkeergedrag, de overige 70% handelt uit gewoontegedrag. Dit hangt enigszins samen met de frequentie van het bezoek aan de binnenstad. Fietsers die hun parkeergedrag plannen zijn vaker bereid om wat verder te lopen voor het winkelbezoek.


Fysieke omgeving van invloed

De fysieke omgeving heeft sterke invloed op de keuze van de fietser. De fietser blijkt zijn fiets in eerste instantie vaak in een stallingsvoorziening te parkeren. Zodra deze evenwel besluit om de fiets buiten de voorzieningen te parkeren, bij een vast object zoals een boom of lichtmast, dan beïnvloeden deze fietsen andere fietsers om hier ook te parkeren.

Fietsparkeervakken zijn geschikt om het kortparkeren in de winkelstraten te faciliteren. Uit de evaluatie in Amersfoort blijkt dat fietsparkeervakken in hogere mate gebruikt worden voor kortparkeren dan fietsnietjes: gemiddeld is 47% van de fietsers binnen 30 minuten weer weg uit het parkeervak, tegenover 18% bij de fietsnietjes.

Coaches

Fietscoaches helpen om fietsparkeerders het gewenste gedrag te laten vertonen. Uit de evaluatie van de inzet van fietscoaches in Zwolle blijkt dat nagenoeg alle fietsers die worden aangesproken door de fietscoach gehoor geven aan het verzoek van de coach om de fiets elders te parkeren. In de enquête geven de fietsers die zijn aangesproken aan dat zij voortaan op een andere plek zullen parkeren.