ITS als hulpmiddel voor betere verkeersveiligheid

woensdag 26 oktober 2016
timer 2 min
De fiets neemt voor veel overheden een steeds prominentere rol in binnen het beleid. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, wordt onder andere gekeken naar de manier waarop fietsveiligheid nog verder verbeterd kan worden.

De toepassing van slimme technologie, zoals ITS, kan een belangrijke bijdrage leveren aan fietsveiligheid specifiek en verkeersveiligheid als geheel. Om ervoor te zorgen dat ITS-oplossingen enerzijds effectief worden ingezet en anderzijds aansluiten op de behoeftes van mensen, is zowel ITS- als gedragskennis nodig. Voor haar opdrachtgever heeft Keypoint in een interactief project met veel gemeenten deze kennis van gedrag en ITS gecombineerd en een vijftal blauwdrukken ontwikkeld. Elke blauwdruk gaat in op een ander veelvoorkomend verkeersveiligheidsthema en geeft aan welke technologieën in welke situaties geschikt zijn. 


Vertalen naar beleid

Dit project laat goed zien hoe Keypoint haar kennis van fiets, ITS en gedrag kan bundelen en dat op een concrete manier kan vertalen naar lokaal beleid. Het bedrijf neemt u dan ook graag mee in de ontwikkeling van deze blauwdrukken en laat graag zien op welke manier u als overheid ITS-middelen effectief kunt inzetten, bijvoorbeeld voor groepen fietsers, voor situaties van interactie tussen fietsers en ander verkeer, of voor de herkenbaarheid van fietsers voor ander verkeer.


Meer informatie op Verkeer, Mobiliteit & Parkeren

Keypoint Consultancy
www.keypoint.eu
Stand 2.087