Kai Feldkamp maakt overstap naar XTNT

donderdag 11 oktober 2018
timer 2 min
Kai Feldkamp, voorheen bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het programma Smart Mobility, is per 1 oktober gestart bij XTNT. Kai vormt met Jasper de Vries en Jolanda Smit - van Oijen de directie.

Bij Rijkswaterstaat heeft Kai smart mobility toepasbaar gemaakt. Vergezichten en toekomstgedachten worden interessant als je er een duidelijk handelingsperspectief aan koppelt. In zijn functie bij het programma Smart Mobility van Rijkswaterstaat stond hij onder meer aan de lat voor enerzijds het met elkaar in lijn brengen van innovatie-initiatieven. Anderzijds had hij de opgave de beheerorganisatie mee te laten ontwikkelen zodat smart mobility ook een plek kan krijgen in alledaagse processen van de beheerorganisatie. Kai: “Smart mobility is een ontwikkeling die ons de komende jaren nog vaak zal verrassen. Mijn passie is uit deze ontwikkeling die diamantjes te kiezen die rijp zijn voor implementatie en die alle wegbeheerders nu al kunnen helpen de bereikbaarheid te verbeteren.”

Smart mobility toekomst van het mobiliteitsvak

Kai treedt naast Jasper de Vries en Jolanda Smit-van Oijen toe tot de directie van XTNT. Jasper: “De afgelopen jaren heeft XTNT veel ervaring opgebouwd met de toepassing van smart mobility bij met name minder hinder projecten voor een flink aantal opdrachtgevers. Maar we willen verder. Smart mobility is een onmisbaar onderdeel van de toekomst voor het mobiliteitsvak.” Jolanda: “We zijn heel blij dat Feldkamp de overstap maakt naar XTNT. Zijn inhoudelijke kennis op het gebied van smart mobility en ruime ervaring als manager zijn een verrijking voor ons bedrijf.”

Samen met Kai wil XTNT haar kennis over en de toepassing van smart mobility verder uitbouwen. En zo met concrete maatregelen bijdragen aan een merkbare verbetering van de bereikbaarheid van Nederland.

Over XTNT

XTNT is een adviesbureau op het gebied van verkeer, mobiliteit en gedrag. De focus ligt op projecten waarin het toepassen en bevorderen van nieuwe vormen van mobiliteit een belangrijke rol spelen. Daarbij staan wij vaak overheden ter zijde bij nieuwe thema’s in het vakgebied. Denk aan smart mobility voor hinderbeperking bij wegwerkzaamheden, deelfietsen, flexibel openbaar vervoer en afleiding in het verkeer. Meer informatie over XTNT staat op www.xtnt.nl.