Lastige verkeerssituatie? Slim verkeersbord

maandag 25 november 2013
timer 3 min
U kent de situaties vast wel; oversteekplaatsen voor fietsers of voetgangers die zodanig liggen dat je de overstekende fietser of voetganger pas op het laatste moment ziet. Het zorgt voor schrikreacties bij zowel de overstekende fietsers of voetgangers als de automobilist. 

Lastige verkeerssituatie? Slim verkeersbord

Actisign bord

In een aantal gevallen is er verbetering te brengen in de situatie door groen te snoeien of obstakels te verplaatsen. Maar wat nu als er een geluidswal of gebouw staat nabij de oversteeklocatie?  Of als er twee rijbanen zijn ter hoogte van de oversteek? Dan wordt de oplossing lastiger. Voor deze situaties heeft Loendersloot Verkeerstechniek het Actisign ® bord ontwikkeld. 

Activatie wanneer het moet

Op het eerste gezicht is aan het Actisign bord van buiten niets bijzonders te zien. Het ziet eruit als een gewoon verkeersbord, dus geen knalgele achtergrond, geen ledlampjes, etc.  Het bijzondere van het bord is dat het pas “gaat werken” als extra attentie noodzakelijk is. Dus als de fietser of voetganger daadwerkelijk wil oversteken. Slimme detectie technologie, netjes weggewerkt in het bord of in een naburige (licht)mast zorgt ervoor dat het bord geactiveerd wordt en nadrukkelijk de attentie van de automobilist vraagt. De borden zijn leverbaar in een netstroomvariant, zonnepaneelvariant of gekoppeld aan de openbare verlichting.

Werking en techniek 

De Actisign borden zijn ontwikkeld in nauw overleg met wegbeheerders. Belangrijkste eis van de wegbeheerders was dat het bord zich niet mocht onderscheiden van de normale verkeerborden. Dat betekent dus een normale vorm, kleur en bevestiging en geen zichtbare techniek (draden, led’s, sensoren). De borden kunnen op verschillende wijzen aangestuurd worden: met bewegingsdetectie, een lus of radar.

Voordelen

De voordelen van het systeem met bewegingsdetectie is dat de detector in het bord of op de flespaal waaraan het bord bevestigd wordt. Hierdoor is geen extra mast of stroompunt nodig. De situatie voor en na de installatie van de Actisignborden is dus gelijk. Het voordeel van de gelijke uitstraling is dat het beeld rond de oversteeklocatie niet nog drukker wordt terwijl de waarschuwingskracht van het bord vergroot wordt. Het nieuwe Actisignbord zal immers alleen aangaan als er daadwerkelijk een fietser of voetganger de oversteek nadert. Op dat moment lichten de borden op (knipperend of continu).

Resultaat

Het resultaat is dat de weggebruiker actief geattendeerd wordt op het bord en daarmee op de voorliggende oversteek of verkeerssituatie die aandacht behoeft. Dit is een interessant aspect in relatie tot weggebruikers die een bepaalde route dagelijks rijden. Door de bekendheid met de route worden  borden vaak klakkeloos voorbij gereden, ze worden niet meer actief waargenomen. De Actisign borden voorkomen dit! De tijd dat het Actisignbord verlicht is, is volledig instelbaar en ook de gevoeligheid van de detectie is volledig instelbaar.

Dag van Verkeer & Mobiliteit

Wilt u graag zien hoe het bord in de praktijk werkt of wilt u zien hoe het bord er in “werkende” toestand uitziet? Neem dan contact op met Helen Lintsen of Ruben Loendersloot van Loendersloot Verkeerstechniek via info@loenderslootgroep.nl. Of bezoek de Loendersloot Groep 28 november a.s. op de Dag van Verkeer & Mobiliteit in Houten, op stand 3.022. Meer info: www.verkeerenmobiliteit.nl