Loendersloot Groep wordt Studio Verbinding

vrijdag 18 maart 2022

Vanuit een gloednieuwe kantoorlocatie in Nijmegen-Zuid geven algemeen directeur Boman Hommes, operationeel manager Alexander Beterams en werkgelukmakelaar Vivienne van der Veen sinds het najaar van 2021 leiding aan het enthousiaste team mobiliteitsadviseurs van Studio Verbinding. De drie leidinggevenden van Studio Verbinding, voorheen bekend als Loendersloot Groep, vertellen over hun drijfveren en ambities. 

“Het mooie van Studio Verbinding is dat we verder bouwen op de energie, de creativiteit en het enthousiasme van onze oprichters,” aldus algemeen directeur Hommes. “Onze adviseurs zijn allemaal echte mobiliteitsdenkers, met een grote intrinsieke motivatie om mooie, duurzame en efficiënte inpassingen te vinden van mobiliteit in de openbare ruimte”, vult werkgelukmakelaar Van der Veen aan. “Door als MT faciliterend te zijn aan de behoefte van zowel medewerker als opdrachtgever, kunnen onze adviseurs steeds grotere en interdisciplinaire projecten uitvoeren,” zegt operationeel manager Beterams trots.

"-"
Van links naar rechts: Vivienne van der Veen, Boman Hommes en Alexander Beterams (Fotobron: Eric van der Horst)

Studio Verbinding

De leden van het managementteam hebben lang nagedacht over de nieuwe naam. Van der Veen: “Met Studio Verbinding willen we ten eerste uitdragen dat we een creatief team zijn, een plek waar ruimte is voor slimme, creatieve en passende mobiliteitsadviezen binnen de openbare ruimte.” “Het woord ‘verbinding’ heeft meerdere betekenissen,” beschrijft Beterams. “Natuurlijk slaat verbinding op een manier van verplaatsen en vormt mobiliteit zelf de verbinding tussen verschillende aspecten in de openbare ruimte. Denk hierbij aan ruimtelijke ontwikkelingen, stedenbouw en landschap. Daarnaast betekent het ook een verbinding leggen tussen de verschillende aspecten binnen verkeer en mobiliteit. Dat komt terug in de diversiteit van de projecten die wij uitvoeren.” “Studio Verbinding staat ook voor het maken van een connectie,” voegt Hommes toe. “Dit doen we als multidisciplinair team door samen te werken aan projecten, zo brengen we kennis samen vanuit verschillende expertises . Deze manier van werken heeft een grote meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Dankzij onze verbinding en het samenwerken met onze opdrachtgever, zijn we in staat om de juiste vragen te stellen en kunnen we inspelen op hun wensen en behoeften.”

"-"
Logo Studio Verbinding

Buitengewone adviezen  voor complexe vragen 

Studio Verbinding ziet – complexe -  verkeerskundige vraagstukken als mooie uitdagingen. Met innovatieve blik leggen we de verbinding vanuit duurzamere mobiliteit naar alle aspecten binnen de openbare ruimte en haar gebruikers en zorgen we daarmee dat onze opdrachtgevers op adequate en vakinhoudelijke wijze ondersteund en ontzorgd worden.  

 “Onze adviseurs gaan graag het gesprek aan met alle betrokken partijen,” vertelt Beterams. “Studio Verbinding daagt zichzelf uit om verkeerskundige vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Door breder te kijken komen we tot duurzame vindingrijke oplossingen." 

Een nieuwe koers 

“Met Studio Verbinding koersen we nadrukkelijk op duurzaamheid en de wisselwerking daarvan met de openbare ruimte,” zegt Hommes. “We houden ons bezig met alle modaliteiten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat we bij onze adviezen de integratie van de mobiliteit in de leefomgeving meenemen. Hierbij hebben we aandacht voor fietser en voetganger, met strategieën voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer, deelmobiliteit en hubontwikkeling. We merken dat  opdrachtgevers vergelijkbare ambities delen en dat zorgt ervoor dat we samen deze ambities kunnen vertalen naar beleid. Door onze continue groei kunnen wij de juiste combinatie van mensen leveren.” 

Nijmeegse proeftuin

Met een nieuwe naam, een nieuwe koers en een nieuwe locatie wordt het voormalige Loendersloot Groep in een geheel nieuw jasje gestoken. Ook de nieuwe kantoorlocatie draagt bij aan de missie van Studio Verbinding.  

“We zitten met ons team direct tegenover de Novio Tech Campus,” omschrijft Hommes. “Een praktische locatie voor onze medewerkers en voor iedereen die ons wil bezoeken, door de directe ligging aan belangrijke uitvalswegen en een fietsroute. De ligging op vijf minuten lopen van station Nijmegen-Goffert stimuleert duurzame mobiliteitskeuzes. Studio Verbinding is een mooie aanvulling op de reeds aanwezige kennis, het ondernemerschap en de innovatie waar de campus ook voor staat.” 

"-"
Het nieuwe kantoor van Studio Verbinding (Fotobron: Eric van der Horst)

“Het mooiste aan onze nieuwe locatie is dat we midden in een Nijmeegse proeftuin voor stadsvernieuwing en innovatie zijn beland,” zegt Beterams. Het nieuwe kantoor is gesitueerd in een voormalige autoshowroom in het gebied ‘Winkelsteeg’. Het komende decennium verandert de ‘Winkelsteeg’ van eenzijdig bedrijventerrein naar een multifunctioneel woon-werkgebied.  Studio Verbinding is als het ware een verbinder in dit gebied en wij zijn trots met mobiliteitsadviezen te mogen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.  

Voor meer informatie
www.studioverbinding.nl 

Dit is een artikel uit MobiliteitsPlatform (Nummer 1, Jaargang 3), Klik hier voor een digitale versie van het magazine.

Fotobron: Eric van der Horst