Maak kennis met studenten op het Nationaal Verkeerskundecongres

dinsdag 27 september 2022
timer 3 min

(foto; Shutterstock)

Studenten Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit zijn onze toekomstige collega’s.  
Wil jouw organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van deze studenten door het aanbieden van een stageplaats of afstudeeropdracht? Neem dan je opdrachtomschrijving mee naar Groningen, naar het Nationaal Verkeerskundecongres op 3 november aanstaande. Grote kans dat je daar de nieuwe stagiair ontmoet! 

Studentenontmoetingsplaats 

Op donderdag 3 november bezoeken studenten van diverse hogescholen het Nationaal Verkeerskundecongres in Groningen.  
Op de speciaal ingerichte studentenontmoetingsplek is ruimte om elkaar te ontmoeten én om de map te bekijken waar de stage- en afstudeeropdrachten in omschreven worden. Studenten kunnen bladeren in de map en de contactpersonen benaderen om direct op het NVC elkaar voor het eerst te ontmoeten.  

To do studenten 

Studenten melden zich met de speciale studentenactiecode aan voor het Nationaal Verkeerskundecongres. Er zijn 40 plaatsen voor studenten beschikbaar. De speciale kortingscode is op te vragen bij de docenten van de HAN, BUAS, NHL Stenden, Hogeschool Windesheim, locatie Almere en Zwolle.  
Het is natuurlijk handig om je CV mee te nemen dan kan dat uitgewisseld worden met het (potentiële) stagebedrijf. 

To do organisaties  

Bezoek jij het Nationaal Verkeerskundecongres? En heeft jouw organisatie leermogelijkheden voor studenten? Neem dan je stageopdracht (onderzoeksstage of afstudeerstage) in vijfvoud mee naar het NVC (maximale grootte is een A4) en lever je opdracht in bij de balie van het NVC.  
Vermeld op het A4tje duidelijk je naam en je 06-nummer.  
Meer informatie over het programma van het Nationaal Verkeerskundecongres en de aanmeldpagina vind je op www.nationaalverkeerskundecongres.nl.  
 
De organisatie bundelt de ingeleverde opdrachten in een map en legt deze map neer bij de ontmoetingsplek.  
Studenten kunnen bij interesse jou direct een berichtje sturen en afspreken op de ontmoetingsplek om kennis te maken. 

Over het Nationaal Verkeerskundecongres 

Het NVC is het jaarlijks kennis- en ontmoetingscongres voor verkeerskundigen en mobiliteitsspecialisten en -generalisten. Het programma richt zich op de volle vakbreedte; het congres is daarom ook interessant voor dataspecialisten of stedenbouwers die met mobiliteitsopgaven worstelen.  
Het NVC wordt ook vormgegeven dóór vakprofessionals verkeer, vervoer en mobiliteit. Zij delen via papers niet alleen hun nieuwe vakkennis en vakervaringen, maar ook hun vakvisie met vakgenoten. Op het NVC ontmoet je vele vakgenoten van alle schaalniveaus en disciplines: overheden, onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten. Het NVC wordt georganiseerd door kennisinstituut CROW en Acquire Publishing, uitgeverij van vaktitels op het gebied mobiliteit, ruimte en duurzaam gebouwd. Deze samenwerking staat garant voor het bieden en verspreiden (tot in de haarvaten) van de hoogste mate van kennis en voor het verbinden van bestuurders en vakmensen op alle niveaus.