'Meer behoefte aan mobiliteit, dan een auto an sich'

donderdag 9 mei 2019
timer 4 min
Parkeren en gebiedsontwikkeling is een thema waar veel aandacht voor is binnen gemeenten. De ruimte om te parkeren wordt steeds schaarser en deelmobiliteit is in opkomst. Tijdens de goed bezochte sessies van PARKEER24 op Building Holland gaven inspirerende sprekers hun visie op het thema parkeren en gebiedsontwikkeling. “De aanname dat het autobezit daalt is niet juist.”

In Den Haag hebben ze te maken met de nodige dilemma's, zegt Jeroen Hutten van de gemeente. "Er wordt gezegd dat het autobezit daalt, maar het tegendeel is waar. In de vinexwijken stijgt het autobezit. Zelfs in de buurt van het centraal station heeft één op de drie inwoners een auto. Dat maakt de parkeeropgave soms lastig." In Den Haag worden op de laatste beschikbare plaatsen in de binnenstad momenteel flats gebouwd. Door de oude parkeernormen van de stad bevindt de gemeente zich af en toe op glad ijs. "We hebben oude normen, gerelateerd aan autobezit. Dat betekent dat je op duizend nieuwe woningen, met een parkeernorm van 0.4, 400 parkeerplaatsen moet realiseren. Dat wil je niet in de binnenstad."

Hoe kom je tot minder autobezit in nieuwbouw- en bestaande wijken? Paul van Loon van Empaction heeft wel de oplossing voor de gemeente Den Haag. "Deelmobiliteit kan het autobezit verminderen. Een goed aanbod van deelmobiliteit trekt mensen die niet gebonden zijn aan de auto voor het woon-werkverkeer", zegt Van Loon. Hij voegt eraan toe dat als deelauto's, fietsen en scooters onderdeel van de woonformule zijn, waarbij het gebruik ervan bij de servicekosten inbegrepen zitten, dit juist mensen zal aanspreken die geen moeite hebben om de auto van de hand te doen. "Je moet juist op plaatsen waar de verdichtingsopgave het grootst is, dit soort mensen trekken."


Paul van Loon: 'Deelmobiliteit kan het autobezit verminderen'

Behoefte aan mobiliteit

Bob Guldemond van BPD Gebiedsontwikkeling sluit zich aan bij Van Loon. "Ik denk dat er meer behoefte is aan mobiliteit, dan een auto an sich." Guldemond komt met een praktijkvoorbeeld, waarbij in overleg met de gemeente de parkeernorm werd verlaagd. "In Zwolle hebben we een zorggebouw getransformeerd tot een appartementencomplex, een combinatie van sociale huur en koopwoningen. De oude parkeernorm was 1,5. Deze is, na overleg met de gemeente, verlaagd naar 0,5. Mensen met een koopwoning hebben een parkeerplaats, de huurwoningen niet." De verlaging van de parkeernorm maakte het project rendabel. "Met de oude norm hadden we zo'n 110 plaatsen moeten realiseren, dan hadden we ondergronds gemoeten in de vorm van een parkeergarage. De kosten lopen dan aanzienlijk op."

Deelauto's 

Daarnaast heeft BPD samen met de Rabobank, woningcorporatie deltaWonen en Athlon Car Lease een deelautoconcept aangeboden aan huurders en kopers. “De Rabobank, gevestigd naast het appartementencomplex, was al bezig om deelauto’s te gaan gebruiken voor de werknemers. Uiteindelijk is er een mobiliteitsconcept ontstaan waarbij huurder en kopers en de werknemers van de Rabobank gebruik kunnen maken van de deelauto’s.” Minder parkeerplaatsen is op veel plaatsen goed mogelijk, zegt Guldemond. “Zolang we maar met elkaar het gesprek aangaan kunnen we op veel plaatsen mobiliteit anders invullen.”


Bob Guldemond: 'Minder parkeerplaatsen is op veel plaatsen goed mogelijk'

Data

Ciaran Dooijes van Parkmobile sprak tijdens zijn sessie vooral over gebruikers en data die belangrijk zijn voor bereiken doelstellingen van gemeenten. “Parkeren levert data op om milieudoelstellingen te halen. We hebben bijvoorbeeld in Parijs een dashboard ontwikkeld waarbij real time de uitstoot wordt weergegeven. Op basis van deze informatie neemt de gemeente beslissingen om bijvoorbeeld gebieden en straten tijdelijk af te sluiten voor auto’s.” Park Mobile is onderdeel van de samenwerking tussen BMW en Daimler Chrysler. Beide partijen hebben plannen aangekondigd om meer dan één miljard te investeren in een allesomvattende mobiliteitsdienst met onder andere rijbewijzen, autodelen, digitaal parkeren, autoladen en multimodaal transport. “Met deze joint venture willen we steden schoner en leefbaarder maken. Gebruikers van de app kunnen straks niet alleen parkeerplaatsen en oplaadpunten vinden, maar ook de snelste manieren om van A naar B te reizen met welke modaliteit dan ook.”