Meer bruggen aangesloten bij Brug Management Systeem in Noord-Holland

maandag 10 oktober 2016
timer 3 min
Ook de gemeenten Alkmaar, Zaanstad en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben getekend voor de aansluiting van hun bruggen op het nieuwe Brug Management Systeem (BMS) van de provincie Noord-Holland. Dit systeem is vorig jaar gelanceerd op de bruggen en sluizen in de provincie en levert tijdwinst op voor automobilisten en de scheepvaart.

Het Brug Management Systeem (BMS) adviseert de brugbedienaar een brug te openen aan de hand van gegevens over het weg-, water- en treinverkeer. Het systeem combineert data uit diverse bronnen, zoals van schepen en OV-bussen die zijn uitgerust met een ‘track-and-trace-systeem’, en van serviceproviders, die data over het wegverkeer delen. Daarnaast zijn er gegevens van de verkeerscentrale van de provincie, waar wegen met camera’s worden gemonitord. 

 

24 bruggen en een sluis

De provincie Noord-Holland werkt samen met andere overheden om tijdwinst te realiseren voor het wegverkeer en de scheepvaart. Nu heeft zij een overeenkomst afgesloten met de gemeente Zaanstad, Alkmaar en Rijnland, samen goed voor 24 bruggen en een sluis.

 

Naar verwachting ondertekenen nog meer gemeenten en andere beheerders van bruggen en sluizen de samenwerkingsovereenkomst voor het eind van dit jaar. In 2017 zullen dan ongeveer 130 bruggen in Noord-Holland aangesloten zijn op het BMS. Het systeem is beschikbaar voor alle organisaties die bruggen bedienen. 

 

Blauwe Golf

Het BMS is onderdeel van het project ‘Blauwe Golf’, waarmee een betere doorstroming op de weg en het water wordt bereikt. Onderzoek laat zien dat de wachttijd voor het wegverkeer door dit project in het jaar 2014 al fors afnam.

 

Aanpassingen aan de bedientijden van Rijksbruggen zorgden bijvoorbeeld bij de Kaagbrug (A44) voor een daling van de wachttijd voor het wegverkeer met 45 procent. Bij de Rijksbrug van de A9 over zijkanaal C daalde de wachttijd met gemiddeld 15 procent, terwijl de brug vaker openging. Voor de scheepvaart is de doorvaart via de ‘westelijke staande mastroute’ doordeweeks verkort van 9 uur naar 4,5 uur.

 

Data

Gegevens over brugopeningen zijn real-time beschikbaar voor marktpartijen. De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, andere provincies en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam verzamelen data over wegverkeer, scheepvaart, openbaar vervoer en hulpdiensten. De provincie gebruikt deze data voor het BMS. De data is ook vrij beschikbaar voor marktpartijen voor gebruik bij (de ontwikkeling van) apps of navigatiesoftware.

 

De Blauwe Golf is een van de maatregelen van het programma Beter Benutten om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren. 

 

Meer lezen?

In Verkeer in Beeld 3 van 2016 - thema C-ITS - is een artikel verschenen over de Blauwe Golf in Noord-Holland. Dit magazine is voor leden in te zien in de online bibliotheek. Nog geen lid? Klik dan hier om lid te worden!