Meer goederenvervoer via netwerk van binnenhavens

vrijdag 30 maart 2018
timer 3 min
Tijdens Ports and the City presenteert stedenbouwkundig bureau De Urbanisten een toekomstschets voor een gezonde, duurzame en slimme haven voor Arnhem. Havenmeester Berdie de Ruiter hoopt dat gemeenten meer oog krijgen voor de kansen die de binnenvaart biedt.

Arnhem heeft twee kades en een haven: de Nieuwe Haven. Het is vooral de cruisesector die de stad weet te vinden, de riviercruiseschepen. Daarnaast heeft de tankvaart enig belang (jaarlijks wordt hier 1,4 ton brandstof naar het Gelderse depot van Shell gebracht) en komt er één keer per twee weken een zandschip. Maar verder is de vrachtvaart verdwenen. "Dat is doodzonde", zegt De Ruiter. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor de rol van de binnenhavens, bij alle disciplines binnen gemeenten. De Ruiter: "Verkeerskundigen weten alles van fietspaden, maar niks van de binnenvaart en dat is jammer."

Containers

Een student logistiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzocht voor Arnhem het vervoer van containers. De student interviewde tien bedrijven en daaruit bleek dat deze jaarlijks 3000 containers ontvingen. De Ruiter: "Dat leidt dus tot 6000 bewegingen van vrachtwagens met containers over de weg van en naar Arnhem. Die bedrijven verwachten allemaal groei, voor komend jaar schatten ze een groei van plus 2000 containers. En dan hebben we het over tien bedrijven. Hoe mooi zou het zijn als er meer containervervoer over het water naar Arnhem zou komen. We hebben hier een haven. Bij die haven ligt ook nog een spoorlijn, het oude chloorlijntje dat naar de Enka-fabriek ging. Alle combinaties van weg, spoor en water zijn hier mogelijk."

Elektrische binnenvaart

Binnenvaart wordt bovendien steeds schoner. De Ruiter: "De eerste volledig elektrische binnenvaartschepen worden nu gebouwd." De gemeente Arnhem zelf heeft onder andere voor walstroom gezorgd. En per afgelopen januari is op plekken met walstroom het gebruik van generatoren verboden. De Ruiter hoopt dat gemeenten door het congres de meerwaarde van de binnenhaven gaan inzien. De Ruiter: "Naar mijn idee zou je naar een fijnmazig netwerk van havens moeten, zodat er minder verkeer over de weg hoeft."

Ports and the City

Gezonde, levensvatbare, duurzame en slimme binnenhavens zijn het onderwerp van het congres Ports and the City, op 12 en 13 april in Nijmegen. Tijdens het congres, in het verlengde van het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van IenW, kijken havenautoriteiten en -beheerders samen met planologen en bestuurders naar problemen en kansen voor binnenhavens bij toenemende verstedelijking in Duitsland, België en Nederland.  Kijk voor meer informatie op: www.portsandthecity.nl.