Mensen verleiden met data

dinsdag 13 december 2022

We trekken er weer massaal op uit, fijn dat het weer kan! Het laatste wat je dan wilt is vertraging onderweg of bij het parkeren. Dit kunnen we voorkomen door met data drukte te voorspellen en mensen te verleiden om andere keuzes te maken. Merel Rozier, Projectleider Mobiliteit bij Sweco, vertelt hoe de ketenoplossing van CROMAS werkt. 

Tot nu toe konden overheden en (evenementen)organisaties alleen iets doen als het al druk was of drukte verwacht werd. Met tijdelijke maatregelen worden bezoekers geholpen hun weg te vinden. Dat vergt veel inspanning, materiaal en mensen. Daarnaast is het voorkomen van drukte een regio-overschrijdende uitdaging die gemeenten of (evenementen)organisaties niet alleen kunnen oplossen.  

Provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam zochten samen naar een oplossing om drukte juist te voorkomen en bezoekers te verleiden om te kiezen voor een ander tijdstip, vervoersmiddel,route of locatie. De relevantie en complexiteit sprak het consortium (PTV, TomTom, Kinisis, Vinotion, Scenwise en Sweco als penvoerder) aan om hier samen aan te werken. 

Wat is CROMAS? 

CROMAS (Crowd Management Systeem) is ons systeem dat drukte in een gebied multimodaal kan weergeven én voorspellen. We maken gebruik van open data aangevuld met data van onze partners, zoals real-time autoverkeersinformatie van TomTom. Indien nodig winnen we aanvullende data in, door bijvoorbeeld slimme camera’s die AVG-proof voetgangers en fietsers telt. Als de klant zelf over data beschikt dan gebruiken we die ook. 

Voorspellen en verleiden 

Als het druk is of wordt, gaat er een trigger af in het dashboard. De grenswaarde bepalen we samen met de klant na gesprekken met verschillende stakeholders. Als het te druk dreigt te worden, informeren en adviseren we bezoekers en reizigers via social media en berichtvoorzieningen. 

Verleiden doen we door voor, tijdens en na de reis berichten te sturen naar reizigers over waar en wanneer het druk kan zijn. We geven advies voor rustigere tijdstippen om te reizen, welke locaties wel goed bereikbaar zijn of om met het openbaar vervoer of de fiets te komen als we files verwachten.  

High end service 

Bezoekers moeten zich aanmelden voor onze service. Een aantal dagen vooraf ontvangen zij een eerste bericht. Op de dag zelf ontvangen ze informatie die betrekking heeft op hun specifieke reis. Als je ’s ochtends om 10 uur bent vertrokken heb je natuurlijk niks aan een bericht dat er om 14 uur een file staat. CROMAS is een service die niet alleen bijdraagt aan een soepel lopende organisatie maar vergroot ook de beleving van bezoekers. Bezoekers die zich niet willen aanmelden kunnen de online feed volgen.  

Inmiddels heeft CROMAS ook een online berichten feed ontwikkeld voor bezoekers die de aanmelding voor de service een stapje te ver vinden gaan.  

“De berichten feed hebben we ontwikkeld tussen de twee testweekenden bij Walibi Fright Nights. We proberen onze oplossing zo toegankelijk mogelijk te maken.” 

De stijl van onze communicatie stemmen we af met de klant en kan per doelgroep verschillen. Voorafgaand aan een evenement maken we berichtscenario’s aan. Bij filevorming worden meerdere doelgroepen tegelijkertijd geïnformeerd: de operationeel manager van de klant, vervoerders, verkeersregelaars en natuurlijk de klant. Tot nu toe werken we nog met een twee-ogen principe als het gaat om berichten sturen. Het kan soms best een beetje spannend voelen om een extern bedrijf berichten te laten sturen naar “jouw” bezoekers of klanten. Zeker als het gaat over situaties die we voorspellen, maar nog niet gebeuren (wie zegt immers dat het echt zo gaat lopen?). Zowel CROMAS als de klant moet de “trigger” goedkeuren om een bericht te sturen. Onze ervaring bij Walibi is dat de klant snel vertrouwd raakte met de service en na twee dagen een deel van de verantwoordelijkheid uit handen gaf. Wat ons betreft een mooi compliment: er is vertrouwen in de ketenoplossing. 

Gebruik van CROMAS 

Deze ketenoplossing is goed in te zetten om samen met meerdere overheidsinstanties druktemanagement aan te pakken. Dit kan in hoog stedelijk gebied zoals rond de Johan Cruijff Arena als er meerdere events tegelijkertijd zijn. In (recreatie-)natuurparken of bij middelgrote tot grote evenementen. In oktober heeft CROMAS testen uitgevoerd bij Walibi Fright Nights.  

Verschillende stakeholders kunnen dan tegelijk inloggen in ons dynamische dashboard. Politie, beveiliging, gemeente, provincie en in dit geval het pretpark Walibi kunnen zelf zien waar het druk is of gaat worden en welke kansen er voor verspreiding zijn. Dat maakt het voor hen een stuk makkelijker om af te stemmen wie welke maatregelen neemt en wat ze samen kunnen doen. Overigens liggen de verschillende scenario’s natuurlijk al op de plank. Een besluit kan dus in een splitsecond genomen worden, waarbij iedereen vanuit één commom operational picture kan werken. 

“We maken gebruik van open data, aangevuld met data van onze partners en klant. Stakeholders als politie en overheden kennen een deel van de data uiteraard al. Maar om deze data gecombineerd in één overzicht te zien is nieuw. De reacties hierop zijn niet in termen als “fijn of geweldig” maar gewoon nodig om het werk goed te kunnen doen. Wat dat betreft bewijst CROMAS al haar meerwaarde in de operatie.” 

Per opgave van een locatie kijken we naar de behoefte van de opdrachtgevers en de problematiek die er heerst. Dit is echt maatwerk. De oplossing kan heel compact zijn maar ook heel uitgebreid.  

Sweco 
sweco.nl 

Dit artikel staat in MobiliteitsPlatform #4, 2022. Wilt u het hele magazine online lezen? Klik hier.