Minder auto’s op straat in Rotterdam

donderdag 3 december 2015
timer 2 min
Minder auto's op straat in Rotterdam, want dat geeft meer ruimte voor terrasjes, groen en fietsparkeerplekken. Dit is te lezen in het concept-plan voor het nieuwe parkeerbeleid dat burgemeester en wethouders vorige week naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

Ruimte op straat voor meer groen en recreatie

De gemeenteraadsleden buigen zich binnenkort over het plan. Ook de bewoners kunnen hierover meepraten en meedenken voordat het gemeentebestuur er definitief over besluit. 
In de nieuwe parkeerplannen ligt de nadruk op minder parkeerplaatsen op straat in de binnenstad en de wijken daar omheen. Daarmee ontstaat ruimte op straat voor meer groen en recreatie. 


Parkeren in parkeergarages stimuleren

Het college wil parkeren in parkeergarages juist stimuleren, door kortingsacties, abonnementen voor bewoners en speciale tarieven in te voeren. Bijvoorbeeld een voordelig nachttarief in het weekend (periode betaald parkeren op straat wordt verlengd tot 01.00 uur) of een speciaal evenemententarief. Het is ook de bedoeling om in parkeergarages meer service te bieden. Zo zouden auto- en fietsverhuurders hun zaak in of naast een parkeergarage kunnen openen. Ook ophaalpunten voor supermarktboodschappen of pakketjes zijn mogelijk. De wethouder nodigt partijen uit om mee te denken over dit soort mogelijkheden die parkeren in een garage aantrekkelijk maken. 


Gezinsvriendelijker

De zogenoemde kansrijke wijken worden gezinsvriendelijker door parkeerruimte in te ruilen voor groen, speel- en recreatieruimte. Bij parkeren op straat hebben wijkbewoners altijd voorrang. Als de parkeerdruk in een wijk te hoog is door parkeerders van buiten de wijk, kan het invoeren van betaald parkeren nodig zijn. Wijkbewoners kunnen een parkeervergunning aanschaffen voor 5,50 per maand (voor de eerste vergunning).


Betaald parkeren invoeren in een stadswijk gebeurt in Rotterdam niet zomaar. Er gaat altijd een parkeertelling aan vooraf en een draagvlakonderzoek. Ook de gebiedscommissie wordt om advies gevraagd voordat er een besluit valt. Om de economie in wijkwinkelstraten te stimuleren kan een stop&shop-zone ingesteld worden. Daarmee kan het winkelend publiek het eerste halfuur goedkoop (10 eurocent) parkeren om even een boodschap te doen.


Het concept-parkeerplan Parkeren in Beweging is online te lezen via 
www.rotterdam.nl   


 Bron:
Rotterdam.nl

Minder parkeren op straat en meer ruimte voor groen, spelen en fiets in Rotterdam