Minister Blok schept fietschaos in studentensteden

maandag 12 januari 2015
timer 2 min
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil af van eisen rond fietsenbergingen bij studenten- en zorgcomplexen. De Fietsersbond is verbijsterd over dit voornemen, dat zal leiden tot een enorme chaos van geparkeerde fietsen op straat bij met name studentencomplexen en een toenemende kans op fietsdiefstal.

Minister Blok heeft op 19 december een conceptwijziging van het Bouwbesluit 2012 voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. In dat Bouwbesluit is nu bepaald dat er bij woningen een fietsenberging van 5 vierkante meter moet zijn en bij complexen met kleinere eenheden van minder dan 50 vierkante meter een gemeenschappelijke, rechtstreeks bereikbare fietsenberging van ten minste 1,5 vierkante meter per woonfunctie. Minister Blok wil nu voor studenten- en zorgcomplexen deze specifieke bepalingen schrappen en volstaan met een algemene bepaling dat bij een woonfunctie een tegen weer en wind beschermde bergruimte voor fietsen hoort. Daarnaast schrapt de minister voor deze complexen ook de verplichte buitenruimte. Hij hoopt zo het investeren in studenten- en zorgcomplexen aantrekkelijker te maken.
 

De Fietsersbond is verbijsterd over deze voorstellen. Van 2003 tot 2012 was de verplichting tot een fietsenberging geschrapt uit het Bouwbesluit. In de praktijk leidde dat met name bij nieuwe appartementcomplexen tot woningen zonder (gemeenschappelijke) fietsenberging en balkons. Na een intensieve lobby van onder meer gemeenten en Fietsersbond werd de verplichting hersteld in het Bouwbesluit van 2012. Twee jaar later wil de minister van de verplichting een dode letter maken. Door alle specificaties te schrappen geeft hij ontwikkelaars een vrijbrief om een minimale fietsenberging te bouwen en het stallen van fietsen af te wentelen op de openbare ruimte. En juist in de studentensteden is er al een grote druk van geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. De Fietsersbond kan dan ook niet anders dan concluderen dat minister Blok de steden op gaat zadelen met een fietsenchaos. Bovendien zal de kans op fietsdiefstal op deze plekken sterk stijgen. Daarnaast hebben de plannen een negatief effect op de mobiliteit van bewoners van zorgcomplexen. De Fietsersbond vraagt de Tweede en Eerste Kamer dan ook met klem te protesteren tegen de onzalige voorstellen van de minister.

 

Zie voor de plannen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-bij-voorhang-bouwbesluit-2012.html.

Fietschaos in studentensteden verwacht