Monsterklus met beperkte hinder

woensdag 15 mei 2019
timer 5 min
De N200 krijgt tussen Halfweg en Amsterdam een grondige opknapbeurt. Vier overheden voeren de werkzaamheden tegelijkertijd uit. Alleen al dit jaar staan meer dan 40 verschillende faseringen op de planning. De integrale benadering heeft veel voordelen, maar is een flinke uitdaging op het gebied van verkeersmanagement. De informatievoorziening aan weggebruikers en omwonenden is een bijkomende monsterklus.??

Volgens Alexander de Baar, omgevingsmanager bij De Nieuwe N200, is de inzet van innovatieve bereikbaarheidstools en sociale media een gouden greep. De Baar: “Google Maps is tijdens de werkzaamheden aan de N200 altijd actueel en weggebruikers worden via Facebook met behulp van geofencing heel gericht geïnformeerd over afsluitingen.”??

 

De N200, een wat ‘vreemde’ rijksweg, doorkruist het dorpje Halfweg, ligt voor een deel in Amsterdam Nieuw-West en is voor veel forenzen uit Haarlem een belangrijke route naar Amsterdam. De weg een periode volledig afsluiten is dan ook ondenkbaar.?Op verschillende momenten zijn afsluitingen van zijwegen nodig. De belofte aan de weggebruiker ‘nooit meer dan één tegelijk’ zorgt ervoor dat wijken bereikbaar blijven, maar maakt de informatievoorziening heel complex.??

 

“Je kunt oneindig nieuwsberichtjes plaatsen op je Facebookpagina,” weet De Baar, “maar als routeplanners en navigatiesystemen de afsluiting niet goed weergeven, doet dat een groot deel van je communicatie teniet.” Jasper de Vries is projectleider verkeer en mobiliteit bij De Nieuwe N200. “Belangrijke eerste stap,” zegt hij, “was zorgen voor juiste informatie over afsluitingen op de plek waar weggebruikers hun reisinformatie zoeken.”??
?

Navigatie AAN?

Wie langs wegwerkzaamheden rijdt, ziet vaak de borden met ‘Navigatie UIT’ staan. Navigatiesystemen die niet actueel zijn, sturen weggebruikers bij een gewijzigde situatie zo de verkeerde kant op. De Vries: “Omdat Google Maps volledig in de cloud is, en dus altijd en op elk apparaat actueel, was dat een handige partij voor dit project, samen met Livecrowd Mobility in Amsterdam dat als premium developer van Google de juiste rechten leek te hebben. Door alle afsluitingen bij de start van de afsluiting in Google Maps verwerkt te hebben, gaat de weggebruiker die hierop vertrouwt altijd voorbereid op weg. En ook Waze bleek een goede partner om te zorgen voor een actuele kaart.”??

 

Het doel van het projectteam is dat alle informatie die weggebruikers tegenkomen voor en tijdens hun reis overeenkomt: een Facebookbericht op je tijdlijn wijst je van tevoren op een afsluiting, deze informatie sluit aan bij wat Google Maps je adviseert en de borden langs je route bevestigen die informatie.

 

Voor vertrek de drukte checken op www.denieuwen200.nl

Live verkeerssituatie 

Voor De Nieuwe N200 is de website www.denieuwen200.nl een belangrijk communicatiemiddel met maandelijks duizenden bezoekers. Communicatiestrateeg Hetty Fentener van Vlissingen: “Een logische volgende stap was daarom de kaart van Google Maps te integreren op de homepage.” Om nog een stapje verder te gaan, laat het omgevingsteam door InMoves vijf camera’s plaatsen met zicht op de N200 om die vervolgens live uit te zenden op de website. De Vries: “Waar je voordat je de auto instapt bij een rode streep op Google Maps misschien nog denkt ‘ach, het zal wel meevallen’, laten livebeelden écht zien hoe druk het is.”??

 

Flitsmeister informeert automobilisten die niet elke dag over de N200 rijden.


 

Omdat voor volgers die niet regelmatig over de N200 rijden de informatie over afsluitingen minder interessant is zocht het team naar een manier om nog gerichter te communiceren. Livecrowd Mobility werd de partner voor geofencing. Met behulp van een virtueel ‘hek’ om de weg zijn data verzameld over mensen die erdoor rijden. Door berichten op Facebook naar deze groep te ‘pushen’, krijgen vooral mensen die ook daadwerkelijk over de N200 rijden het bericht te zien. Die worden vervolgens weer volop gedeeld. Ook de app Flitsmeister wordt ingezet als kanaal om incidentele weggebruikers gericht te informeren. Een week voorafgaand aan een afsluiting ontvangen automobilisten die weleens op de N200 gesignaleerd zijn een notificatie via Flitsmeister. 

 

Nu de werkzaamheden in volle gang zijn blijkt de informatie actueel en is er geen sprake van enorme hinder. “Bij de N200 zien we heel duidelijk hoe veel je in de praktijk al met data kunt,” zegt De Vries. “We hebben nu alweer flinke stappen gezet qua innovatieve tools in vergelijking met vorige projecten. Die ontwikkeling gaat snel en stopt voorlopig echt nog niet.”?

Meer informatie: Amanda Hanse: a.hanse@xtnt.nl

 

Project De Nieuwe N200??

Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree voor Amsterdam met extra oversteekplaatsen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken samen om de N200 opnieuw in te richten. Op 1 oktober 2018 ging de uitvoering van start. Naar verwachting is het project in de zomer van 2020 gereed. Op een gemiddelde werkdag rijden zo’n 25.000 automobilisten over de N200.??