Nieuw tracé Fietssnelweg F35 Kennispark Hengelo geopend

vrijdag 28 juli 2017
timer 1 min
Op 27 juli is de fietssnelweg F35 Kennispark geopend, inclusief een innovatieve fietsbrug over de Auke Vleerstraat in Hengelo. Fietsers kunnen nu ongehinderd door een groot deel van Hengelo fietsen. Dit traject is het langste aaneengesloten deel van de F35 tot nu toe.

Het succes van de F35

Ten opzichte van het voorjaar van 2010 is het aantal fietsers op de F35 is gestegen met 278%. Om het effect van de fietssnelweg F35 nog beter in beeld te brengen, is fietsers gevraagd of ze het reisgedrag hebben aangepast sinds de aanleg van de fietssnelweg. Uit deze vraagstelling blijkt dat 25 procent van de respondenten aangeeft dat zij anders zijn gaan reizen tussen Enschede en Hengelo en de auto vaker laten staan. Maar liefst 80 procent van de fietssnelweggebruikers fietst van en naar het werk. De F35-fietsers vinden met name een zo kort mogelijk route, vlakheid, breedte en ongehinderd door kunnen fietsen van belang.

Bouwers

Reef Infra heeft de fietsbrug over de Auke Vleerstraat gerealiseerd en de ontwerpopdracht daarvoor verleend aan architect Oriol Casas van Wurck. Heijmans heeft het overige traject van het opgeleverde deel van de F35 aangelegd.