Nieuwe lichting afgestudeerden

dinsdag 23 september 2014
timer 2 min
De heer Bo Boormans reikte op 19 september jongstleden onder het toeziend oog van diverse docenten, diploma's uit aan 7 verkeerskundig medewerkers, 8 verkeerskundigen en 6 parkeermanagers, die net zijn afgestudeerd.

De opleidingen

De verkeerskundig medewerkers mogen voortaan de titel ‘Ad’ achter hun naam voeren, ten teken dat zij over het Associate degree-diploma beschikken. Het opleidingsniveau van deze tweejarige studie ligt precies tussen mbo-4 en hbo in en voldoet aan de vraag uit de markt naar mensen met een (technische) mbo-4-opleiding, die zich verder hebben ontwikkeld binnen het werkveld verkeer en mobiliteit.
 

De afgestudeerde verkeerskundigen mogen zichzelf voortaan bachelor noemen. Zij hebben een hbo-opleiding van vier jaar achter de rug, waarin ze zijn opgeleid tot allround verkeerskundige. Naast inhoudelijke thema’s zoals verkeersveiligheid, beleid en proces, ruimtelijke ordening, verkeersonderzoek, verkeersregeltechniek en verkeersontwerp wordt aandacht besteed aan de algemene hbo-competenties.
 

De eenjarige Post-hbo opleiding Parkeermanager is door DTV Consultants in nauw overleg met VEXPAN en CROW ontwikkeld, nadat ook een uitgebreide marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Daaruit is gebleken, dat er grote behoefte is aan deskundige parkeermanagers met een hbo-werk- en -denkniveau. De nieuwe parkeermanagers voeren – meestal namens een gemeente – de regie over het gehele parkeerproces, van het opstellen van parkeerbeleid tot en met de uitvoering en handhaving er van. Zij voeren de regie tussen bestuur, afdelingen en organisatie, zowel in- als extern en zijn de spin in het web die parkeerdiensten op elkaar afstemmen en integreert tot een geheel. Daarbij zijn zij ook verantwoordelijk voor de financiën en de exploitatie van alle parkeervoorzieningen.

 

Weer meer geprofessionaliseerd personeel