NS begonnen met uitbreiding P&R station Den Helder Zuid

woensdag 8 juni 2011
timer 2 min
NS begonnen met uitbreiding P&R station Den Helder Zuid De NS is gestart met de uitbreiding van het P&R-terrein bij station Den Helder Zuid aan de kant van De Schooten. Het bestaande parkeerterrein wordt uitgebreid met 97 parkeerplaatsen. Begin juli worden de werkzaamheden afgerond.
NS begonnen met uitbreiding P&R station Den Helder Zuid


Maximaal bezet


Het huidige parkeerterrein bij station Den Helder Zuid is op dit moment vaak maximaal bezet, waardoor forensen die de trein richting Amsterdam nemen hun auto aan de Landmetersweg en aan de Waterkeringsweg parkeren. Met deze extra parkeerplaatsen kan de parkeerdruk in deze straten afnemen.
Wethouder Suzanne den Dulk: “De NS verwacht dat het gebruik van de trein in de toekomst zeker zal toenemen. Met deze uitbreiding wordt voorzien in voldoende parkeerfaciliteiten voor de forensen die de auto als voor- en natransport gebruiken.”

Gevolgen


In de voorbereidingsfase hebben de gemeente Den Helder, de NS en de provincie Noord-Holland nauw samengewerkt om een passend plan voor de uitbreiding op te stellen. Een plan dat niet alleen ruimte biedt aan 97 extra parkeerplaatsen, maar ook een ontwerp dat past in het project voor een groene zone rondom De Schooten.

Tijdelijk elders parkeren


Vooruitlopend op de aanleg van de groene zone is de NS gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan het parkeerterrein. Dat kan de nodige overlast in de vorm van geluids- of stofhinder met zich mee brengen. Daarnaast zal het bestaande terrein geheel of gedeeltelijk niet als parkeerplaats gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat de forensen hun auto tijdelijk elders zullen moeten parkeren.
Begin juli 2011 is er weer volop ruimte om voor de komende jaren goed te kunnen parkeren.

Bron: Den Helder Actueel

Terug naar overzicht ParkeerNieuws >>>