Onorthodoxe verkeersmaatregelen verhogen feestvreugde TT-Assen

woensdag 18 september 2019
timer 5 min
In drie jaar tijd is er structurele tijdswinst geboekt in de aan- en afvoer van meer dan 100 duizend bezoekers van de jaarlijkse TT-races in Assen. Verkeerskundig projectleider Remco Meinen analyseert de succesfactoren. Tips voor de GP Zandvoort en andere grootschalige evenementen?

Door Nettie Bakker


In 2016 ging het niet goed bij de aanvoer van TT-bezoekers. Veel fans misten de race omdat ze vóór het circuit vastliepen in het verkeer en bij het parkeren. Dat was onacceptabel voor de bezoekers, voor de organisatie en voor politie, hulpdiensten en wegbeheerders.

 

Remco Meinen is expert verkeersmanagement en verkeersprognoses bij Goudappel Coffeng en sinds 2017 projectleider voor afwikkeling van de verkeersstromen van en naar de TT-Assen. “We analyseerden allereerst wat er in 2016 misging. Daarna volgde de opdracht voor de planvorming van een structurele oplossing voor de aan- en afvoer van het bezoekersverkeer, gevolgd door de opdracht om de planvorming te operationaliseren en te begeleiden tijdens het evenement zelf. Al doende leer je en onderzoek je welke investeringen op welk moment nodig zijn.”

 

In de eerste fase lag de focus op de aanvoer met als uitgangspunt ‘een structurele oplossing op basis van de bestaande infrastructuur’. “Maar de kwaliteit van ieder infrastructuurnetwerk is natuurlijk zo sterk als de zwakste schakel’, benadrukt Meinen. “Ten zuiden van het circuit ligt een groot parkeerareaal, maar een beperkte infrastructuur om die te bereiken. Ten noorden van het circuit is dat precies andersom. In 2017 zetten we daarom in op het beter begeleiden van het verkeer naar het zuidelijke parkeerareaal. In 2018 is er besloten om de noordelijke parkeerplekken uit te breiden met 3000 plaatsen. Daarnaast mogen we onorthodoxe verkeersmaatregelen nemen gedurende het evenement en zijn er wijzigingen aangebracht in de routering en begeleiding van de VIPS. Maximale capaciteit door geen of zo min mogelijk kruisende stromen.”

 

Zo mag het verkeer op de aan- en afvoerroutes vanaf de snelweg richting de parkeerplaatsen op een gegeven moment gebruik maken van rijstroken in tegengestelde richting, met als uitgangspunt dat er altijd een rijstrook beschikbaar is voor hulpdiensten. Ook rotondes mogen rechts- én linksom worden gepasseerd. Deze maatregel is dit jaar zelfs doorgevoerd op de turborotonde direct bij de afrit 32 op de A28.

 

Vertrek van bezoekers vlak na de MotoGP, een grote loopstroom en de eerste auto’s verlaten één van de parkeerterreinen


Flipperen

“Je komt bij deze evenementen op een gegeven moment voor de keuze: of meer infrastructuur aanleggen of onorthodoxe maatregelen toestaan voor een korte periode,” verklaart Meinen. “Deze maatregelen moet je nauwkeurig beschrijven in scenario’s. Neem de verkeersstromen uit het noorden die je logischerwijs naar de noordelijke parkeerplaatsen wilt geleiden en ook wilt afvoeren. Die routekeuze maak je ook voor de stromen uit de andere richtingen. Maar zo nu en dan moet je ‘flipperen’: is de noordelijke parkeerplaats vol, dan begeleid je het verkeer naar een volgende parkeerplaats. Dan wordt het alweer wat complexer. Daarnaast maken we duidelijke afspraken met hulp- en nooddiensten over het openhouden van calamiteitenroutes tot aan het tijdstip van het sluiten van de bierkranen. Op plaatjes lijkt het dan nog wel simpel, weet Meinen, “maar als een terrein vol is en je gaat het verkeer overbrengen, heeft dat ook effect op je afvoeroriëntatie en de inzet van allerlei tijdelijke verkeersmaatregelen.”

Tijdwinst

In 2017 en 2018 resulteerden de verkeersmaatregelen al in een kwartier tot 20 minuten tijdwinst in het afwikkelen van het vertrekkende verkeer. Dit jaar is al een uur tijdswinst bereikt. “Er zijn wel vertragingen,” erkent Meinen, “maar we hebben het nu wel over rijdend verkeer.” In 2019 en 2020 krijgen de tijdelijke verkeersmaatregelen een ‘vast karakter’ door het plaatsen van portalen en bebording. Desondanks blijft het verkeersmanagement een opgave die jaarlijks in detail kan veranderen, als gevolg van het weer of een massale keuze van mensen om heel vroeg, dan wel op het laatste moment te vertrekken. “Kortom, de systemen zijn op orde, we kijken nu naar de details.”

Mandaat

Een belangrijkste tip van Meinen aan gemeenten die te maken hebben met grote evenementen: “Vorm een kernteam met álle stakeholders en maak afspraken over beslissingsmandaat. Zo zitten we in Assen aan tafel met Rijkswaterstaat, de gemeente Assen en omliggende gemeenten, de provincie, de evenementorganisatie en de politie. Ieder heeft zijn eigen belang, ondanks het gezamenlijk belang dat de TT jaarlijks een groot en veilig feest moet zijn. Die veelheid aan belangen kunnen stagnerend werken in het proces. De stakeholders hebben mij als projectleider het mandaat gegeven om op een gegeven moment een beslissing te nemen.”     

 

Onorthodoxe maatregel: verkeer mag bij de aan-en afvoer gebruik maken van een rijstrook in de tegengestelde richting, één rijstrook wordt vrijgehouden voor hulpdiensten

Blauwdruk

En: “Onderschat niet de tijd die zoiets vergt. We hebben de evaluatie van dit jaar al met elkaar besproken en bereiden ons alweer voor op de TT 2020. Wat er nu ligt is geen blauwdruk, maar een goede basis voor het regelen van het verkeer, de openbare orde én de veiligheid tijdens de jaarlijkse TT-races. We blijven dit monitoren, evalueren en bijsturen.” 

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 4, september 2019.

    

De opgave: een structurele vlotte en veilige aan- en afvoer van 105.000 bezoekers van de - al drie jaar op rij uitverkochte - TT-races in Assen